Handy

Produktcodes Nokia Handys – alle Modelle

Productcodes Nokia Handys

Nokia 3109 Produktcode für: RM-274

0547344 EURO-A, Latin, grey
0547347 EURO-B, Latin, grey
0547349 EURO-C, Latin, grey
0547377 EURO-C UK, Latin, grey
0547378 EURO-C FR, Latin, grey
0547379 EURO-C, ALS, Latin, grey
0547380 EURO-C TR, Latin, grey
0547381 EURO-D, Latin, grey
0547382 EURO-E, Latin, grey
0547384 EURO-F, Hebrew, grey
0547393 EURO-H, Greek, grey
0547394 EURO-I NY, CIS, Latin, grey
0547395 EURO-I, Bulgaria, Cyrillic, grey
0547396 EURO-I, RU, Cyrillic, grey
0547397 EURO-I NY, BRMD, Cyrillic, grey
0547407 EURO-I NY, Ukraine, Cyrillic, grey
0547495 MEA-1, Arabic, grey
0547953 APAC-T, Latin, grey
0551712 EURO-D NY, Latin, grey

Nokia 3110 Produktcode für: RM-273

0554220 APAC-MR BENGALI BLUE LATIN
0554221 APAC-MR BENGALI BLUE LATIN NY
0554114 APAC-MR BENGALI DUSK PINK LATIN
0554115 APAC-MR BENGALI DUSKPINK LATIN NY
0514953 APAC-MR BLACK BENGALI
0550542 APAC-MR BLACK BENGALI NY
0514952 APAC-MR BLACK GUJARATI
0514951 APAC-MR BLACK HINDI
0514957 APAC-MR BLACK KANNADA
0514950 APAC-MR BLACK LATIN
0550538 APAC-MR BLACK LATIN NY
0514958 APAC-MR BLACK MALAYAM
0514954 APAC-MR BLACK PUNJABI
0546410 APAC-MR BLACK SINHALA
0550541 APAC-MR BLACK SINHALA NY
0514955 APAC-MR BLACK TAMIL
0514956 APAC-MR BLACK TELUGO
0554219 APAC-MR BLUE GUJARATI
0554217 APAC-MR BLUE HINDI
0554230 APAC-MR BLUE KANNADA
0554215 APAC-MR BLUE LATIN
0554216 APAC-MR BLUE LATIN NY
0554239 APAC-MR BLUE MALAYALAM
0554249 APAC-MR BLUE PUNJABI
0554223 APAC-MR BLUE TAMIL
0554224 APAC-MR BLUE TELUGU
0554113 APAC-MR DUSK PINK GUJARATI
0554112 APAC-MR DUSK PINK HINDI
0554121 APAC-MR DUSK PINK KANNADA
0554105 APAC-MR DUSK PINK LATIN
0554106 APAC-MR DUSK PINK LATIN NY
0554122 APAC-MR DUSK PINK MALAYALAM
0554126 APAC-MR DUSK PINK PUNJABI
0554118 APAC-MR DUSK PINK TAMIL
0554119 APAC-MR DUSK PINK TELUGU
0552824 APAC-MR ORANGE BENGALI LATIN
0552825 APAC-MR ORANGE BENGALI LATIN NY
0552823 APAC-MR ORANGE GUJARATI
0552821 APAC-MR ORANGE HINDI
0552828 APAC-MR ORANGE KANNADA
0552819 APAC-MR ORANGE LATIN
0552820 APAC-MR ORANGE LATIN NY
0552834 APAC-MR ORANGE MALAYALAM
0553632 APAC-MR ORANGE PUNJABI
0552817 APAC-MR ORANGE SINHALA LATIN
0552818 APAC-MR ORANGE SINHALA LATIN NY
0552826 APAC-MR ORANGE TAMIL
0552827 APAC-MR ORANGE TELUGU
0552808 APAC-MR PURPLE BENGALI LATIN
0552809 APAC-MR PURPLE BENGALI LATIN NY
0552800 APAC-MR PURPLE GUJARATI
0552799 APAC-MR PURPLE HINDI
0552803 APAC-MR PURPLE KANNADA
0552798 APAC-MR PURPLE LATIN
0552807 APAC-MR PURPLE LATIN NY
0552804 APAC-MR PURPLE MALAYALAM
0553633 APAC-MR PURPLE PUNJABI
0552796 APAC-MR PURPLE SINHALA LATIN
0552797 APAC-MR PURPLE SINHALA LATIN NY
0552801 APAC-MR PURPLE TAMIL
0552802 APAC-MR PURPLE TELUGU
0554213 APAC-MR SINHALA BLUE LATIN
0554214 APAC-MR SINHALA BLUE LATIN NY
0554103 APAC-MR SINHALA DUSK PINK LATIN
0554104 APAC-MR SINHALA DUSKPINK LATIN NY
0544363 APAC-P BLACK BOPOMOFO
0554251 APAC-P BLUE BOPOMOFO
0554127 APAC-P DUSK PINK BOPOMOFO
0552839 APAC-P ORANGE BOPOMOFO
0552836 APAC-P PURPLE BOPOMOFO
0544365 APAC-Q BLACK STROKE
0554253 APAC-Q BLUE STROKE
0554128 APAC-Q DUSK PINK STROKE
0552840 APAC-Q ORANGE STROKE
0552837 APAC-Q PURPLE STROKE
0544366 APAC-R BLACK STROKE
0554254 APAC-R BLUE STROKE
0554130 APAC-R DUSK PINK STROKE
0552841 APAC-R ORANGE STROKE
0552838 APAC-R PURPLE STROKE
0514944 APAC-S BLACK STROKE
0554207 APAC-S BLUE STROKE
0554096 APAC-S DUSK PINK STROKE
0514945 APAC-S MALAYSIA BLACK STROKE
0554208 APAC-S MALAYSIA BLUE STROKE
0554097 APAC-S MALAYSIA DUSK PINK STROKE
0552811 APAC-S ORANGE MALAYSIA STROKE
0552810 APAC-S ORANGE STROKE
0552788 APAC-S PURPLE MALAYSIA STROKE
0552782 APAC-S PURPLE STROKE
0514946 APAC-T BLACK LATIN
0554209 APAC-T BLUE LATIN
0554099 APAC-T DUSK PINK LATIN
0552812 APAC-T ORANGE LATIN
0552814 APAC-T ORANGE PHILLIPINES LATIN
0554100 APAC-T PHILLIPINE DUSK PINK LATIN
0514947 APAC-T PHILLIPINES BLACK LATIN
0554210 APAC-T PHILLIPINES BLUE LATIN
0552790 APAC-T PURPLE LATIN
0552792 APAC-T PURPLE PHILLIPINES LATIN
0514948 APAC-U BLACK THAI
0554211 APAC-U BLUE THAI
0554101 APAC-U DUSK PINK THAI
0552815 APAC-U ORANGE THAI
0552793 APAC-U PURPLE THAI
0514949 APAC-V BLACK STROKE
0554212 APAC-V BLUE STROKE
0554102 APAC-V DUSK PINK STROKE
0552816 APAC-V ORANGE STROKE
0552795 APAC-V PURPLE STROKE
0514959 APAC-X BLACK STROKE
0554246 APAC-X BLUE STROKE
0554124 APAC-X DUSK PINK STROKE
0552835 APAC-X ORANGE STROKE
0552806 APAC-X PURPLE STROKE
0544304 EURO-A BLACK LATIN
0554131 EURO-A BLUE LATIN
0554031 EURO-A DUSK PINK LATIN
0552683 EURO-A ORANGE LATIN
0552632 EURO-A PURPLE LATIN
0544306 EURO-B BLACK LATIN
0554135 EURO-B BLUE LATIN
0554034 EURO-B DUSK PINK LATIN
0552684 EURO-B ORANGE LATIN
0552652 EURO-B PURPLE LATIN
0544310 EURO-C ALS BLACK LATIN
0554140 EURO-C ALS BLUE LATIN
0554047 EURO-C ALS DUSK PINK LATIN
0552691 EURO-C ALS ORANGE LATIN
0552658 EURO-C ALS PURPLE LATIN
0544307 EURO-C BLACK LATIN
0554136 EURO-C BLUE LATIN
0554036 EURO-C DUSK PINK LATIN
0544309 EURO-C FR BLACK LATIN
0554138 EURO-C FR BLUE LATIN
0554038 EURO-C FR DUSK PINK LATIN
0552689 EURO-C FR ORANGE LATIN
0552656 EURO-C FR PURPLE LATIN
0552685 EURO-C ORANGE LATIN
0552654 EURO-C PURPLE LATIN
0544311 EURO-C TR BLACK LATIN
0554141 EURO-C TR BLUE LATIN
0554048 EURO-C TR DUSK PINK LATIN
0552693 EURO-C TR ORANGE LATIN
0552659 EURO-C TR PURPLE LATIN
0544308 EURO-C UK BLACK LATIN
0554137 EURO-C UK BLUE LATIN
0554037 EURO-C UK DUSK PINK LATIN
0552688 EURO-C UK ORANGE LATIN
0552655 EURO-C UK PURPLE LATIN
0544313 EURO-D BLACK LATIN
0548774 EURO-D BLACK LATIN NY
0554142 EURO-D BLUE LATIN
0554145 EURO-D BLUE LATIN NY
0554049 EURO-D DUSK PINK LATIN
0554050 EURO-D DUSK PINK LATIN NY
0552694 EURO-D ORANGE LATIN
0552695 EURO-D ORANGE LATIN NY
0552660 EURO-D PURPLE LATIN
0552682 EURO-D PURPLE LATIN NY
0544314 EURO-E BLACK LATIN
0554146 EURO-E BLUE LATIN
0554052 EURO-E DUSK PINK LATIN
0552696 EURO-E ORANGE LATIN
0552661 EURO-E PURPLE LATIN
0544316 EURO-F BLACK HEBREW
0554147 EURO-F BLUE HEBREW
0554054 EURO-F DUSK PINK HEBREW
0552697 EURO-F ORANGE HEBREW
0552674 EURO-F PURPLE HEBREW
0544317 EURO-H BLACK GREEK
0554148 EURO-H BLUE GREEK
0554055 EURO-H DUSK PINK GREEK
0552698 EURO-H ORANGE GREEK
0552675 EURO-H PURPLE GREEK
0544320 EURO-I BLACK CYRILLIC
0544318 EURO-I BLACK LATIN
0554151 EURO-I BLUE CYRILLIC
0554149 EURO-I BLUE LATIN
0544322 EURO-I BRMD BLACK CYRILLIC
0554155 EURO-I BRMD BLUE CYRILLIC
0554059 EURO-I BRMD DUSK PINK CYRILLIC
0552703 EURO-I BRMD ORANGE CYRILLIC
0552680 EURO-I BRMD PURPLE CYRILLIC
0554165 EURO-I CYRILLIC BLUE CYRILLIC
0554057 EURO-I DUSK PINK CYRILLIC
0554056 EURO-I DUSK PINK LATIN
0552701 EURO-I ORANGE CYRILLIC
0552699 EURO-I ORANGE LATIN
0552678 EURO-I PURPLE CYRILLIC
0552677 EURO-I PURPLE LATIN
0544321 EURO-I RU BLACK CYRILLIC
0554153 EURO-I RU BLUE CYRILLIC
0554058 EURO-I RU DUSK PINK CYRILLIC
0552702 EURO-I RU ORANGE CYRILLIC
0552679 EURO-I RU PURPLE CYRILLIC
0544324 EURO-I UKRAINE BLACK CYRILLIC
0554064 EURO-I UKRAINE DUSK PINK CYRILLIC
0552704 EURO-I UKRAINE ORANGE CYRILLIC
0552681 EURO-I UKRAINE PURPLE CYRILLIC
0544325 MEA-1 BLACK ARABIC
0554167 MEA-1 BLUE ARABIC
0554076 MEA-1 DUSK PINK ARABIC
0552727 MEA-1 ORANGE ARABIC
0552705 MEA-1 PURPLE ARABIC
0544352 MEA-10 BLACK LATIN
0554201 MEA-10 BLUE LATIN
0554087 MEA-10 DUSK PINK LATIN
0552764 MEA-10 ORANGE LATIN
0552720 MEA-10 PURPLE LATIN
0544359 MEA-11 BLACK LATIN
0554202 MEA-11 BLUE LATIN
0554091 MEA-11 DUSK PINK LATIN
0552765 MEA-11 ORANGE LATIN
0552721 MEA-11 PURPLE LATIN
0544360 MEA-12 BLACK LATIN
0554203 MEA-12 BLUE LATIN
0554092 MEA-12 DUSK PINK LATIN
0552766 MEA-12 ORANGE LATIN
0552722 MEA-12 PURPLE LATIN
0544361 MEA-13 BLACK LATIN
0548781 MEA-13 BLACK LATIN NY
0554204 MEA-13 BLUE LATIN
0554205 MEA-13 BLUE LATIN NY
0554093 MEA-13 DUSK PINK LATIN
0554094 MEA-13 DUSK PINK LATIN NY
0552768 MEA-13 ORANGE LATIN
0552769 MEA-13 ORANGE LATIN NY
0552723 MEA-13 PURPLE LATIN
0552724 MEA-13 PURPLE LATIN NY
0544362 MEA-14 BLACK ARABIC
0554206 MEA-14 BLUE ARABIC
0554095 MEA-14 DUSK PINK ARABIC
0552770 MEA-14 ORANGE ARABIC
0552725 MEA-14 PURPLE ARABIC
0544329 MEA-2 BLACK ARABIC
0554192 MEA-2 BLUE ARABIC
0554078 MEA-2 DUSK PINK ARABIC
0552751 MEA-2 ORANGE ARABIC
0552708 MEA-2 PURPLE ARABIC
0544330 MEA-3 BLACK LATIN
0554193 MEA-3 BLUE LATIN
0554080 MEA-3 DUSK PINK LATIN
0552752 MEA-3 ORANGE LATIN
0552709 MEA-3 PURPLE LATIN
0544343 MEA-4 BLACK URDU
0554194 MEA-4 BLUE URDU
0554081 MEA-4 DUSK PINK URDU
0552753 MEA-4 ORANGE URDU
0552711 MEA-4 PURPLE URDU
0544344 MEA-5 BLACK FARSI
0554195 MEA-5 BLUE FARSI
0554082 MEA-5 DUSK PINK FARSI
0552754 MEA-5 ORANGE FARSI
0552713 MEA-5 PURPLE FARSI
0544345 MEA-6 BLACK LATIN
0554197 MEA-6 BLUE LATIN
0554083 MEA-6 DUSK PINK LATIN
0552755 MEA-6 ORANGE LATIN
0552714 MEA-6 PURPLE LATIN
0544346 MEA-7 BLACK LATIN
0554198 MEA-7 BLUE LATIN
0554084 MEA-7 DUSK PINK LATIN
0552758 MEA-7 ORANGE LATIN
0552715 MEA-7 PURPLE LATIN
0544347 MEA-8 BLACK LATIN
0554199 MEA-8 BLUE LATIN
0554085 MEA-8 DUSK PINK LATIN
0552759 MEA-8 ORANGE LATIN
0552718 MEA-8 PURPLE LATIN
0544348 MEA-9 BLACK LATIN
0554200 MEA-9 BLUE LATIN
0554086 MEA-9 DUSK PINK LATIN
0552762 MEA-9 ORANGE LATIN
0552719 MEA-9 PURPLE LATIN

Nokia 3250 Produktcode für: RM-38

0533980 CTV UK
0533979 CTV UK
0533978 CTV UK
0533977 CTV UK
0526389 EURO 1
0519454 EURO 1
0526390 EURO 1
0526392 EURO 1
0526403 EURO 1 – Alps
0526405 EURO 1 – Alps
0526406 EURO 1 – Alps
0526407 EURO 1 – Alps
0526397 EURO2
0526398 EURO2
0526399 EURO2
0526400 EURO2
0526478 EURO2 – Turkey (empfohlen)

0526479 EURO2 – Turkey
0526480 EURO2 – Turkey
0526481 EURO2 – Turkey
0526393 EURO2 – South Africa
0526394 EURO2 – South Africa
0526395 EURO2 – South Africa
0526396 EURO2 – South Africa
0526423 SCANDINAVIA
0526425 SCANDINAVIA
0526426 SCANDINAVIA
0526427 SCANDINAVIA
0526441 BALTIAN
0526442 BALTIAN
0526443 BALTIAN
0526444 BALTIAN
0526508 RUSSIAN
0526509 RUSSIAN
0526510 RUSSIAN
0526511 RUSSIAN
0526512 RUSSIAN – Ukraine
0526513 RUSSIAN – Ukraine
0526515 RUSSIAN – Ukraine
0526516 RUSSIAN – Ukraine
0526492 CIS
0526493 CIS
0526494 CIS
0526495 CIS
0526461 EURO3 – Hungary, Czech,Slovak, Poland
0526462 EURO3 – Hungary, Czech,Slovak, Poland
0526463 EURO3 – Hungary, Czech,Slovak, Poland
0526464 EURO3 – Hungary, Czech,Slovak, Poland
0526465 BALKANS
0526466 BALKANS
0526467 BALKANS
0526468 BALKANS
0526504 BALKANS Greece & Cypros
0526505 BALKANS Greece & Cypros
0526506 BALKANS Greece & Cypros
0526507 BALKANS Greece & Cypros
0526525 ARABIC – Lebanon
0526526 ARABIC – Lebanon
0526527 ARABIC – Lebanon
0526528 ARABIC – Lebanon
0526521 ARABIC – Gulf
0526522 ARABIC – Gulf
0526523 ARABIC – Gulf
0526524 ARABIC – Gulf
0526517 Hebrew – Israel
0526518 Hebrew – Israel
0526519 Hebrew – Israel
0526520 Hebrew – Israel
0526302 TAIWAN
0526303 TAIWAN
0526304 TAIWAN
0526305 TAIWAN
0526270 APAC2
0526271 APAC2
0526272 APAC2
0526273 APAC2
0526266 CHINA
0526267 CHINA
0526268 CHINA
0526269 CHINA
0526278 APAC1
0526279 APAC1
0526280 APAC1
0526281 APAC1
0526282 PHILIPPINES
0526283 PHILIPPINES
0526284 PHILIPPINES
0526285 PHILIPPINES
0526286 APAC4 – Australia
0526287 APAC4 – Australia
0526288 APAC4 – Australia
0526289 APAC4 – Australia
0526290 APAC4 – New Zealand
0526291 APAC4 – New Zealand
0526292 APAC4 – New Zealand
0526293 APAC4 – New Zealand
0526274 THAILAND
0526275 THAILAND
0526276 THAILAND
0526277 THAILAND
0526294 INDONESIA
0526296 INDONESIA
0526298 INDONESIA
0526300 INDONESIA
0526295 INDIA
0526297 INDIA
0526299 INDIA
0526301 INDIA
0533710SWAP France Pink
0533709SWAP South-Africa Pink
0533708SWAP Ukraine Pink
0533707SWAP Turkey Pink
0533706SWAP Russia Pink
0533701SWAP France Green
0533697SWAP South-Africa Green
0533693SWAP Ukraine Green
0533692SWAP Turkey Green
0533690SWAP Russia Green
0533689SWAP France Silver
0533688SWAP Sauth-Africa Silver
0533687SWAP Ukraine Silver
0533686SWAP Turkey Silver
0533685SWAP Russia Silver
0533672SWAP France Black
0533671SWAP South-Africa Black
0533670SWAP Ukraine Black
0533669SWAP Turkey Black
0533667SWAP Russia Black
0533666SWAP E&A Pink
0533665SWAP E&A Green
0533664SWAP E&A Silver
0532264SWAP E&A Black
0533735LIGHT SWAP ENGINE Taiwan
0533734LIGHT SWAP ENGINE HK
0533733LIGHT SWAP ENGINE CHINA
0533732LIGHT SWAP ENGINE PHILIPPINE
0533731LIGHT SWAP ENGINE SG
0533730LIGHT SWAP ENGINE FRANCE
0533729LIGHT SWAP ENGINE SA
0533728LIGHT SWAP ENGINE UKRAINE
0533726LIGHT SWAP ENGINE TURKEY
0533725LIGHT SWAP ENGINE RUSSIA
0533724LIGHT SWAP ENGINE EURO

Nokia 3500 Produktcode für: RM-272

0548999 EURO-A, Latin, pink
0549086 EURO-B, Latin, pink
0549088 EURO-C, Latin, pink
0549090 EURO-C UK, Latin, pink
0549091 EURO-C FR, Latin, pink
0549093 EURO-C ALS, Latin, pink
0549095 EURO-C TR, Latin, pink
0549096 EURO-D, Latin, pink
0549097 EURO-E, Latin, pink
0549098 EURO-I NY CIS, Latin, pink
0549099 MEA-3, Latin, pink
0549104 MEA-6, Latin, pink
0549106 MEA-7, Latin, pink
0549107 MEA-8, Latin, pink
0549108 MEA-9, Latin, pink
0549109 MEA-10, Latin, pink
0549110 MEA-11, Latin, pink
0549112 MEA-12, Latin, pink
0549126 EURO-B, Latin, grey
0549134 EURO-C, Latin, grey
0549135 EURO-C UK, Latin, grey
0549138 EURO-C FR, Latin, grey
0549139 EURO-C ALS, Latin, grey
0549140 EURO-C TR, Latin, grey
0549141 EURO-D, Latin, grey
0549142 EURO-E, Latin, grey
0549143 EURO-I NY CIS, Latin, grey
0549144 MEA-3, Latin, grey
0549146 MEA-6, Latin, grey
0549147 MEA-7, Latin, grey
0549148 MEA-8, Latin, grey
0549149 MEA-9, Latin, grey
0549151 MEA-10, Latin, grey
0549153 MEA-11, Latin, grey
0549154 MEA-12, Latin, grey
0549180 APAC-T, Latin, pink
0549181 APAC-V, Stroke, pink
0549182 APAC-W, Latin, pink
0549183 APAC-X, Stroke, pink
0549186 APAC-T, Latin, grey
0549187 APAC-V, Stroke, grey
0549189 APAC-X, Stroke, grey
0549190 APAC-W, Latin, grey
0549191 APAC-P, BoPoMoFo, pink
0549192 APAC-Q, Stroke, pink
0549194 APAC-R, Stroke, pink
0549195 APAC-P, BoPoMoFo, grey
0549196 APAC-Q, Stroke, grey
0549197 APAC-R, Stroke, grey
0549220 EURO-F, Hebrew, pink
0549221 EURO-H, Greek, pink
0549223 EURO-I Bulgaria, Cyrillic, pink
0549225 EURO-I RU, Cyrillic, pink
0549226 EURO-I NY BRMD, Cyrillic, pink
0549227 EURO-I NY Ukraine, Cyrillic, pink
0549230 EURO-F, Hebrew, grey
0549231 EURO-H, Greek, grey
0549232 EURO-I Bulgaria, Cyrillic, grey
0549233 EURO-I RU, Cyrillic, grey
0549237 EURO-I NY BRMD, Cyrillic, grey
0549238 EURO-I NY Ukraine, Cyrillic, grey
0549239 MEA-1, Arabic, pink
0549240 MEA-2, Arabic, pink
0549241 MEA-4, Urdu, pink
0549242 MEA-5, Farsi, pink
0549243 MEA-14, Arabic, pink
0549245 APAC-U, Thai, pink
0549246 MEA-1, Arabic, grey
0549247 MEA-2, Arabic, grey
0549248 MEA-4, Urdu, grey
0549249 MEA-5, Farsi, grey
0549250 MEA-14, Arabic, grey
0549252 APAC-U, Thai, grey
0549585 AMER-L, Latin, grey
0550275 EURO-A, Latin, grey
0550697 SWAP EURO-C, Latin, pink
0551563 SWAP EURO-C FR, Latin, pink
0551565 SWAP EURO-C TR, Latin, pink
0551566 SWAP EURO-F, Hebrew, pink
0551567 SWAP EURO-H, Greek, pink
0551568 SWAP EURO-I RU, Cyrillic, pink
0551569 SWAP EURO-I NY Ukraine, Cyrillic, pink
0551571 SWAP MEA-1, Arabic, pink
0551574 SWAP EURO-C, Latin, grey
0551575 SWAP EURO-C FR, Latin, grey
0551578 SWAP EURO-C TR, Latin, grey
0551579 SWAP EURO-F, Hebrew, grey
0551580 SWAP EURO-H, Greek, grey
0551581 SWAP EURO-I RU, Cyrillic, grey
0551582 SWAP EURO-I NY Ukraine, Cyrillic, grey
0551584 SWAP MEA-1, Arabic, grey
0551587 Lightswap Engine EURO-C, Latin, Various
0551588 Lightswap Engine APAC-U, Thai, Various
0551590 Lightswap Engine APAC-R, Stroke, Various
0551591 Lightswap Engine CHINA-Q, Stroke, Various
0551592 Lightswap Engine APAC-P, BoPoMoFo, Various
0552843 APAC-MR, Latin, pink
0552846 APAC-MR NY, Latin, pink
0552847 APAC-MR, Latin, grey
0552848 APAC-MR NY, Latin, grey
0552887 EURO-D NY, Latin, pink
0552888 EURO-D NY, Latin, grey
0553149 EURO-A, Latin, azure
0553151 EURO-B, Latin, azure
0553205 EURO-C, Latin, azure
0553206 EURO-C UK, Latin, azure
0553207 EURO-C FR, Latin, azure
0553209 EURO-C ALS, Latin, azure
0553217 EURO-C TR, Latin, azure
0553223 EURO-D, Latin, azure
0553228 EURO-D NY, Latin, azure
0553230 EURO-F, Hebrew, azure
0553234 EURO-H, Greek, azure
0553239 EURO-I NY CIS, Latin, azure
0553240 EURO-I Bulgaria, Cyrillic, azure
0553241 EURO-I RU, Cyrillic, azure
0553242 EURO-I NY BRMD, Cyrillic, azure
0553243 EURO-I NY Ukraine, Cyrillic, azure
0553245 MEA-1, Arabic, azure
0553246 MEA-2, Arabic, azure
0553247 MEA-3, Latin, azure
0553249 MEA-4, Urdu, azure
0553250 MEA-5, Farsi, azure
0553252 MEA-6, Latin, azure
0553253 MEA-7, Latin, azure
0553254 MEA-8, Latin, azure
0553255 MEA-9, Latin, azure
0553256 MEA-10, Latin, azure
0553258 MEA-11, Latin, azure
0553259 MEA-12, Latin, azure
0553261 MEA-13 NY, Latin, azure
0553262 MEA-14, Arabic, azure
0553283 APAC-T, Latin, azure
0553285 APAC-U, Thai, azure
0553286 APAC-V, Stroke, azure
0553287 APAC-MR, Latin, azure
0553288 APAC-MR NY, Latin, azure
0553289 APAC-W, Latin, azure
0553290 APAC-X, Stroke, azure
0553295 EURO-A, Latin, mandarin
0553353 EURO-B, Latin, mandarin
0553354 EURO-C, Latin, mandarin
0553355 EURO-C UK, Latin, mandarin
0553356 EURO-C FR, Latin, mandarin
0553357 EURO-C ALS, Latin, mandarin
0553358 EURO-C TR, Latin, mandarin
0553359 EURO-D, Latin, mandarin
0553360 EURO-D NY, Latin, mandarin
0553361 EURO-F, Hebrew, mandarin
0553362 EURO-H, Greek, mandarin
0553363 EURO-I NY CIS, Latin, mandarin
0553364 EURO-I Bulgaria, Cyrillic, mandarin
0553365 EURO-I RU, Cyrillic, mandarin
0553366 EURO-I NY BRMD, Cyrillic, mandarin
0553368 EURO-I NY Ukraine, Cyrillic, mandarin
0553369 MEA-1, Arabic, mandarin
0553440 MEA-2, Arabic, mandarin
0553441 MEA-3, Latin, mandarin
0553442 MEA-4, Urdu, mandarin
0553443 MEA-5, Farsi, mandarin
0553444 MEA-6, Latin, mandarin
0553445 MEA-7, Latin, mandarin
0553446 MEA-8, Latin, mandarin
0553447 MEA-9, Latin, mandarin
0553448 MEA-10, Latin, mandarin
0553449 MEA-11, Latin, mandarin
0553450 MEA-12, Latin, mandarin
0553453 MEA-14, Arabic, mandarin
0553460 APAC-T, Latin, mandarin
0553464 APAC-U, Thai, mandarin
0553468 APAC-V, Stroke, mandarin
0553470 APAC-MR, Latin, mandarin
0553472 APAC-MR NY, Latin, mandarin
0553474 APAC-W, Latin, mandarin
0553478 APAC-X, Stroke, mandarin
0553480 APAC-P, BoPoMoFo, mandarin
0553483 APAC-Q, Stroke, mandarin
0553486 APAC-R, Stroke, mandarin
0553488 APAC-P, BoPoMoFo, azure
0553490 APAC-Q, Stroke, azure
0553510 APAC-R, Stroke, azure
0553511 EURO-E, Latin, azure
0553512 EURO-E, Latin, mandarin
0554005 SWAP EURO-C, Latin, mandarin
0554010 SWAP EURO-C FR, Latin, mandarin
0554011 SWAP EURO-C TR, Latin, mandarin
0554012 SWAP EURO-F, Hebrew, mandarin
0554013 SWAP EURO-H, Greek, mandarin
0554014 SWAP EURO-I RU, Cyrillic, mandarin
0554015 SWAP EURO-I NY Ukraine, Cyrillic, mandarin
0554016 SWAP MEA-1, Arabic, mandarin

Nokia 5200 Produktcode für: RM-174

0535355 EURO-A, Latin, LightBlue
0535410 EURO-A, Latin, Red
0535358 EURO-B, Latin, LightBlue
0535411 EURO-B, Latin, Red
0535361 EURO-C FRANCE, Latin, LightBlue
0535420 EURO-C FRANCE, Latin, Red
0534428 EURO-C, Latin, LightBlue
0535418 EURO-C, Latin, Red
0534430 EURO-C, UK, Latin, LightBlue
0535419 EURO-C, UK, Latin, Red
0535362 EURO-C, ALS, Latin, LightBlue
0535421 EURO-C, ALS, Latin, Red
0535366 EURO-C TURKEY, Latin, LightBlue
0535422 EURO-C TURKEY, Latin, Red
0535367 EURO-D, Latin, LightBlue
0535423 EURO-D, Latin, Red
0535368 EURO-E, Latin, LightBlue
0535424 EURO-E, Latin, Red
0535369 EURO-F, Latin, LightBlue
0535425 EURO-F, Latin, Red
0535375 EURO-H, Greek, LightBlue
0535449 EURO-H, Greek, Red
0535377 EURO-I, Latin, LightBlue
0535450 EURO-I, Latin, Red
0535517 EURO-I, Brmd Cyrillic, LightBlue
0535518 EURO-I, Brmd Cyrillic, Red
0535378 EURO-I, Cyrillic, LightBlue
0535452 EURO-I, Cyrillic, Red
0535380 EURO-I, Ukraine Cyrillic, LightBlue
0535458 EURO-I, Ukraine Cyrillic, Red
0535386 APAC-P, BoPoMoFo, LightBlue
0535498 APAC-P, BoPoMoFo, Red
0535389 APAC-Q, Stroke, LightBlue
0535499 APAC-Q, Stroke, Red
0535393 APAC-R, Stroke, LightBlue
0535500 APAC-R, Stroke, Red
0534431 APAC-S, Stroke, LightBlue
0535501 APAC-S, Stroke, Red
0535395 APAC-S MALAYSIA, Stroke, LightBlue
0535502 APAC-S MALAYSIA, Stroke, Red
0534433 APAC-T, Latin, LightBlue
0535503 APAC-T, Latin, Red
0535515 APAC-T NZ, Latin, LightBlue
0535504 APAC-T NZ, Latin, Red
0535397 APAC-T PHILlPPINES, Latin, LightBlue
0535505 APAC-T PHILlPPINES, Latin, Red
0535399 APAC-U, Thai, LightBlue
0535507 APAC-U, Thai, Red
0535512 APAC-V, Vietnamese, LightBlue
0535508 APAC-V, Vietnamese, Red
0535401 APAC-W, Latin, LightBlue
0535510 APAC-W, Latin, Red
0535402 APAC-X, Stroke, LightBlue
0535511 APAC-X, Stroke, Red
0541035 MEA-1, Arabic, LightBlue
0541036 MEA-1, Arabic, Red
0541037 MEA-2, Arabic, LightBlue
0541038 MEA-2, Arabic, Red
0541039 MEA-3, Latin, LightBlue
0541041 MEA-3, Latin, Red
0541042 MEA-4, Urdu, LightBlue
0541043 MEA-4, Urdu, Red
0541045 MEA-5, Farsi, LightBlue
0541046 MEA-5, Farsi, Red
0541047 MEA-6, Latin, LightBlue
0541048 MEA-6, Latin, Red
0541049 MEA-7, Latin, LightBlue
0541051 MEA-7, Latin, Red
0541052 MEA-8, Latin, LightBlue
0541055 MEA-8, Latin, Red
0541056 MEA-9, Latin, LightBlue
0541058 MEA-9, Latin, Red
0541059 MEA-10, Latin, LightBlue
0541060 MEA-10, Latin, Red
0541061 MEA-11, Latin, LightBlue
0541062 MEA-11, Latin, Red
0541063 MEA-12, Latin, LightBlue
0541065 MEA-12, Latin, Red
0541066 MEA-13, Latin, LightBlue
0541067 MEA-13, Latin, Red

Nokia 5300 Produktcode für: RM-146

0535638 EURO-A, Latin, RED
0537655 EURO-A, Latin, DARK GREY
0535639 EURO-B, Latin, RED
0537656 EURO-B, Latin, DARK GREY
0532158 EURO-C, Latin, RED
0537657 EURO-C, Latin, DARK GREY
0535643 EURO-C France, Latin, RED
0537659 EURO-C France, Latin, DARK GREY
0535647 EURO-C Turkey, Latin, RED
0537661 EURO-C Turkey, Latin, DARK GREY
0532161 EURO-C UK, Latin, RED
0537658 EURO-C UK, Latin, DARK GREY
0535645 EURO-C ALS, Latin, RED
0537660 EURO-C ALS, Latin, DARK GREY
0537603 EURO-D, Latin, RED
0537662 EURO-D, Latin, DARK GREY
0537604 EURO-E, Latin, RED
0537663 EURO-E, Latin, DARK GREY
0537607 EURO-F, Hebrew, RED
0537665 EURO-F, Hebrew, DARK GREY
0537615 EURO-H, Greek, RED
0537670 EURO-H, Greek, DARK GREY
0537618 EURO-I, Cyrillic, RED
0537812 EURO-I, Cyrillic, DARK GREY
0537651 EURO-I UKR, Cyrillic, RED
0537814 EURO-I UKR, Cyrillic, DARK GREY
0537653 EURO-I BRMD, Cyrillic, RED
0537825 EURO-I BRMD, Cyrillic, DARK GREY
0537652 EURO-I RU, Cyrillic, RED
0537834 EURO-I RU, Cyrillic, DARK GREY
0542784 EURO-C CTV UK, RED
0542785 EURO-C CTV UK, GREY
0540649 MEA-1, Arabic, RED
0540652 MEA-1, Arabic, DARK GREY
0540660 MEA-2, Arabic, RED
0540662 MEA-2, Arabic, DARK GREY
0540664 MEA-3, Latin, RED
0540663 MEA-3, Latin, DARK GREY
0540665 MEA-4, Urdu, RED
0540666 MEA-4, Urdu, DARK GREY
0540667 MEA-5, Farsi, RED
0540668 MEA-5, Farsi, DARK GREY
0540669 MEA-6, Latin, RED
0540670 MEA-6, Latin, DARK GREY
0540678 MEA-7, Latin, RED
0540679 MEA-7, Latin, DARK GREY
0540680 MEA-8, Latin, RED
0540681 MEA-8, Latin, DARK GREY
0540682 MEA-9, Latin, RED
0540683 MEA-9, Latin, DARK GREY
0540684 MEA-10, Latin, RED
0540685 MEA-10, Latin, DARK GREY
0540686 MEA-11, Latin, RED
0540687 MEA-11, Latin, DARK GREY
0540688 MEA-12, Latin, RED
0540689 MEA-12, Latin, DARK GREY
0540690 MEA-13, Latin, RED
0540691 MEA-13, Latin, DARK GREY

Nokia APAC

0536221 APAC-P, BoPoMoFo, RED
0536682 APAC-P, BoPoMoFo, DARK GREY
0536667 APAC-Q, Stroke, RED
0536684 APAC-Q, Stroke, DARK GREY
0536668 APAC-Q MA, Stroke, RED
0536685 APAC-Q MA, Stroke, DARK GREY
0536669 APAC-R, Stroke, RED
0536686 APAC-R, Stroke, DARK GREY
0532162 APAC-S, Stroke, RED
0536695 APAC-S, Stroke, DARK GREY
0536687 APAC-S MALAYSIA, Stroke, RED
0536688 APAC-S MALAYSIA, Stroke, DARK GREY
0532164 APAC-T, Latin, RED
0536696 APAC-T, Latin, DARK GREY
0536671 APAC-T NZS, Latin, RED
0536689 APAC-T NZS, Latin, DARK GREY
0536674 APAC-T PHILIPPINES, Latin, RED
0536690 APAC-T PHILIPPINES, Latin, DARK GREY
0536679 APAC-V, Stroke, RED
0536692 APAC-V, Stroke, DARK GREY
0536675 APAC-W, Latin, RED
0536693 APAC-W, Latin, DARK GREY
0537232 APAC-R RED STROKE CTV_CN
0538094 APAC-R DARK GREY STROKE CTV_CN
0538096 APAC-P DARK GREY BOPOMOFO CTV_TW
0538095 APAC-P RED BOPOMOFO CTV_TW
0538114 APAC-Q RED STROKE CTV_HK
0538115 APAC-Q DARK GREY STROKE CTV_HK
0538117 APAC-T RED LATIN CTV_AU
0538118 APAC-T DARK GREY LATIN CTV_AU
0538124 APAC-S DARK GREY STROKE CTV_MY
0538123 APAC-S RED STROKE CTV_MY
0542582 APAC-U RED THAI OPV_MLINK
0542583 APAC-U DARK GREY THAI OPV_MLINK
0542611 APAC-T DARK GREY LATIN OPV_OPTUS
0542610 APAC-T RED LATIN OPV_OPTUS
0542621 APAC-U DARK GREY THAI OPV_AIS
0542614 APAC-U RED THAI OPV_AIS
0542622 APAC-U DARK GREY THAI OPV_DTAC
0542615 APAC-U RED THAI OPV_DTAC
0543263 APAC-T DARK GREY LATIN OPV_VIRGIN
0543262 APAC-T RED LATIN OPV_VIRGIN
0543354 APAC-S DARK GREY STROKE OPV_SINGTEL
0543353 APAC-S RED STROKE OPV_SINGTEL
0538139 APAC-W RED LATIN CTV_INDIA
0538141 APAC-W, Latin, CTR_INDIA DARK GREY

Nokia 5310 XPress Music Produktcode für: RM-303

0561654 RM-303 5310 EURO-C CTV DE RED
0561655 RM-303 5310 EURO-C CTV DE BLUE
0564420 RM-303 EURO-C ALL BLACK LATIN
0564426 RM-303 EURO-C ALS ALL BLACK LATIN (Alternative Line Support) 2 Leitungen zb. für EPlus
0545809 RM-303 EURO-A SAKURA RED LATIN
0546931 RM-303 EURO-B SAKURA RED LATIN
0546966 RM-303 EURO-C UK SAKURA RED LATIN
0546968 RM-303 EURO-C SAKURA RED LATIN
0546976 RM-303 EURO-C FR SAKURA RED LATIN
0546977 RM-303 EURO-C ALS SAKURA RED LATIN
0546996 RM-303 EURO-C TR SAKURA RED LATIN
0547010 RM-303 EURO-D SAKURA RED LATIN
0547032 RM-303 EURO-E SAKURA RED LATIN
0547036 RM-303 EURO-F SAKURA RED HEBREW
0547037 RM-303 EURO-H SAKURA RED GREEK
0547038 RM-303 EURO-I SAKURA RED LATIN
0547039 RM-303 EURO-I SAKURA RED CYRILLIC
0547040 RM-303 EURO-I RU SAKURA RED CYRILLIC
0547041 RM-303 EURO-I BRMD SAKURA RED CYRILL NY
0547042 RM-303 EURO-I SAKURA RED UKRAINE CYRILL
0547044 RM-303 EURO-O SAKURA RED LATIN
0548675 RM-303 EURO-A WARRIOR BLUE LATIN
0548678 RM-303 EURO-B WARRIOR BLUE LATIN
0548679 RM-303 EURO-C WARRIOR BLUE LATIN
0548680 RM-303 EURO-C UK WARRIOR BLUE LATIN
0548681 RM-303 EURO-C FR WARRIOR BLUE LATIN
0548685 RM-303 EURO-C ALS WARRIOR BLUE LATIN
0548686 RM-303 EURO-C TR WARRIOR BLUE LATIN
0548692 RM-303 EURO-D WARRIOR BLUE LATIN
0548721 RM-303 EURO-E WARRIOR BLUE LATIN
0548722 RM-303 EURO-F WARRIOR BLUE HEBREW
0548723 RM-303 EURO-H WARRIOR BLUE GREEK
0548725 RM-303 EURO-I WARRIOR BLUE LATIN
0548747 RM-303 EURO-I WARRIOR BLUE CYRILLIC
0548748 RM-303 EURO-I RU WARRIOR BLUE CYRILLIC
0548765 RM-303 EURO-I BRMD WARRIOR BLUE CYRIL NY
0548766 RM-303EURO-I WARRIORBLUE UKRAINECYRILLIC
0548767 RM-303 EURO-O WARRIOR BLUE LATIN
0556197 RM-303 5310 EURO-C CTV FR RED
0556313 RM-303 5310 EURO-C PROXIMUS BE RED
0556496 RM-303 5310 EURO-C CTV UK RED
0556498 RM-303 5310 EURO-C CTV UK BLUE
0556515 RM-303 5310 EURO-C BOUYGUES FR RED
0556818 RM-303 5310 EURO-A TELENOR NO RED
0556855 RM-303 5310 EURO-D ORANGE SK RED
0557040 RM-303 5310 EURO-A TPH SE BLUE
0557042 RM-303 5310 EURO-D CTV CZ RED
0557043 RM-303 5310 EURO-D CTV CZ BLUE
0557124 RM-303 5310 EURO-D CTV HR RED
0557125 RM-303 5310 EURO-D CTV HR BLUE
0557190 RM-303 EURO-D SAKURA RED LATIN NY
0557191 RM-303 EURO-D WARRIOR BLUE LATIN NY
0558043 RM-303 5310 EURO-A SONOFON DK RED
0558044 RM-303 5310 EURO-A SONOFON DK BLUE
0558100 RM-303 5310 EURO-A TDC DK RED
0558761 RM-303 5310 EURO-B ERA PL RED
0558762 RM-303 5310 EURO-B ERA PL BLUE
0558766 RM-303 5310 EURO-D T-MOBILE SK RED
0558767 RM-303 5310 EURO-D T-MOBILE SK BLUE
0558824 RM-303 5310 EURO-C T-MOBILE NL BLUE
0558968 RM-303 5310 EURO-A TELENOR NO BLUE
0559252 RM-303 5310 EURO-A TELE2 NO RED
0559456 RM-303 5310 EURO-C VODA LIVE IE RED
0559578 RM-303 5310 EURO-C KPN NL RED
0561646 RM-303 5310 EURO-A CTV DK RED
0561647 RM-303 5310 EURO-A CTV DK BLUE
0561648 RM-303 5310 EURO-A CTV NO RED
0561649 RM-303 5310 EURO-A CTV NO BLUE
0561652 RM-303 5310 EURO-A CTV SE RED
0561653 RM-303 5310 EURO-A CTV SE BLUE
0561654 RM-303 5310 EURO-C CTV DE RED
0561655 RM-303 5310 EURO-C CTV DE BLUE
0561786 RM-303 5310 EURO-D T-MOBILE HR RED
0561968 RM-303 5310 EURO-C BOUYGUES FR BLUE
0561986 RM-303 5310 EURO-C CTV ES RED
0561987 RM-303 5310 EURO-C CTV ES BLUE
0562019 RM-303 5310 EURO-A NETCOM NO RED
0562338 RM-303 5310 EURO-C TURKCELL TR RED
0562339 RM-303 5310 EURO-C TURKCELL TR BLUE
0562644 RM-303 EURO-A CANDY GOTHIC LATIN
0562835 RM-303 EURO-B CANDY GOTHIC LATIN
0562836 RM-303 EURO-C CANDY GOTHIC LATIN
0562837 RM-303 EURO-C UK CANDY GOTHIC LATIN
0562839 RM-303 EURO-C FR CANDY GOTHIC LATIN
0562840 RM-303 EURO-C ALS CANDY GOTHIC LATIN
0562841 RM-303 EURO-C TR CANDY GOTHIC LATIN
0562842 RM-303 EURO-D CANDY GOTHIC LATIN
0562845 RM-303 EURO-D CANDY GOTHIC LATIN NY
0562846 RM-303 EURO-E CANDY GOTHIC LATIN
0562847 RM-303 EURO-F CANDY GOTHIC HEBREW
0562848 RM-303 EURO-H CANDY GOTHIC GREEK
0562849 RM-303 EURO-I CANDY GOTHIC LATIN
0562850 RM-303 EURO-I CANDY GOTHIC CYRILLIC
0562851 RM-303 EURO-I RU CANDY GOTHIC CYRILLIC
0562852 RM-303 EURO-I BRMD C.GOTHIC CYRILLIC NY
0562853 RM-303 EURO-I UKRAINE C.GOTHIC CYRILLIC
0563312 RM-303 5310 EURO-E OMNITEL LT BLUE
0563643 RM-303 5310 EURO-D T-MOBILE ME BLUE
0563646 RM-303 5310 EURO-D T-MOBILE ME RED
0563834 RM-303 5310 EURO-A NETCOM NO BLUE
0563963 RM-303 5310 EURO-I M-TEL BG RED
0564409 RM-303 EURO-A ALL BLACK LATIN
0564416 RM-303 EURO-B ALL BLACK LATIN
0564420 RM-303 EURO-C ALL BLACK LATIN
0564423 RM-303 EURO-C UK ALL BLACK LATIN
0564425 RM-303 EURO-C FR ALL BLACK LATIN
0564426 RM-303 EURO-C ALS ALL BLACK LATIN
0564427 RM-303 EURO-C TR ALL BLACK LATIN
0564431 RM-303 EURO-D ALL BLACK LATIN
0564432 RM-303 EURO-D ALL BLACK LATIN NY
0564459 RM-303 EURO-E ALL BLACK LATIN
0564460 RM-303 EURO-F ALL BLACK HEBREW
0564461 RM-303 EURO-H ALL BLACK GREEK
0564463 RM-303 EURO-I ALL BLACK LATIN
0564464 RM-303 EURO-I ALL BLACK CYRILLIC
0564465 RM-303 EURO-I RU ALL BLACK CYRILLIC
0564467 RM-303 EURO-I BRMD ALL BLACK CYRILL NY
0564469 RM-303 EURO-I ALL BLACK UKRAINE CYRILL
0564470 RM-303 EURO-O ALL BLACK LATIN
0565108 RM-303 5310 EURO-B ERA PL2 RED
0565293 RM-303 5310 EURO-B ERA PL2 BLUE
0565679 RM-303 5310 EURO-C CTV TR BLUE
0565680 RM-303 5310 EURO-C CTV TR RED
0565771 RM-303 5310 EURO-D TELECOM BA RED
0565795 RM-303 5310 EURO-C PROXIMUS BE2 RED
0565886 RM-303 5310 EURO-C CTV CH RED
0566020 RM-303 5310 EURO-C CTV TR ALLB
0566113 RM-303 5310 EURO-A TDC DK ALLB
0566314 RM-303 5310 EURO-A TDC DK CANDY
0566564 RM-303 5310 EURO-A NETCOM NO ALLB
0566565 RM-303 5310 EURO-A TELENOR NO ALLB
0566942 RM-303 5310 EURO-C CPW UK KYLIE CANDY
0567059 RM-303 5310 EURO-H COSMOTE GR RED
0567060 RM-303 5310 EURO-H COSMOTE GR BLUE
0567138 RM-303 5310 EURO-A TELIA SE CANDY
0567170 RM-303 5310 EURO-A SONOFON DK ALLB
0567341 RM-303 5310 EURO-A TPH SE ALLB
0567597 RM-303 5310 EURO-C CTV AT RED
0567912 RM-303 5310 EURO-I CTV UA CANDY
0567942 RM-303 5310 EURO-I CTV UA BLUE
0567964 RM-303 5310 EURO-I CTV UA RED
0567969 RM-303 5310 EURO-I CTV UA ALLB
0568235 RM-303 5310 EURO-D T-MOBILE HR CANDY
0568236 RM-303 5310 EURO-D T-MOBILE HR ALLB
0568515 RM-303 5310 EURO-C CPW UK KYLIE RED
0568871 RM-303 5310 EURO-C CTV AT BLUE
0568967 RM-303 5310 EURO-C CTV CH BLUE

Nokia 5320 XpressMusic Produktcode für: RM-409

0558413 EURO1 BLUE 0558413 EURO1 BLUE
0561939 EURO1 RED 0561939 EURO1 RED
0562083 EURO1 BLUE FRANCE 0562083 EURO1 BLUE FRANCE
0562150 EURO1 RED FRANCE 0562150 EURO1 RED FRANCE
0562033 EURO1 BLUE ALPS 0562033 EURO1 BLUE ALPS
0562147 EURO1 RED ALPS 0562147 EURO1 RED ALPS
0562041 EURO2 BLUE 0562041 EURO2 BLUE
0562148 EURO2 RED 0562148 EURO2 RED
0562082 EURO2 BLUE TURKEY 0562082 EURO2 BLUE TURKEY
0562149 EURO2 RED TURKEY 0562149 EURO2 RED TURKEY
0562139 EURO3 BLUE 0562139 EURO3 BLUE
0562161 EURO3 RED 0562161 EURO3 RED
0562084 SCANDINAVIA BLUE 0562084 SCANDINAVIA BLUE
0562154 SCANDINAVIA RED 0562154 SCANDINAVIA RED
0562140 BALKANS BLUE 0562140 BALKANS BLUE
0562162 BALKANS RED 0562162 BALKANS RED
0562141 BALKANS BLUE GREECE CYPRUS 0562141 BALKANS BLUE GREECE CYPRUS
0562164 BALKANS RED GREECE CYPRUS 0562164 BALKANS RED GREECE CYPRUS
0562016 HISPANIA BLUE 0562016 HISPANIA BLUE
0562146 HISPANIA RED 0562146 HISPANIA RED
0562229 MEA A BLUE LATIN 0562229 MEA A BLUE LATIN
0562280 MEA A RED LATIN 0562280 MEA A RED LATIN
0562168 MEA A BLUE ARABIC 0562168 MEA A BLUE ARABIC
0562276 MEA A RED ARABIC 0562276 MEA A RED ARABIC
0562230 MEA B BLUE PAKISTAN 0562230 MEA B BLUE PAKISTAN
0562282 MEA B RED PAKISTAN 0562282 MEA B RED PAKISTAN
0562233 MEA B BLUE UAE 0562233 MEA B BLUE UAE
0562287 MEA B RED UAE 0562287 MEA B RED UAE
0562231 MEA B BLUE IRAN 0562231 MEA B BLUE IRAN
0562284 MEA B RED IRAN 0562284 MEA B RED IRAN
0562267 MEA D BLUE 0562267 MEA D BLUE
0562289 MEA D RED 0562289 MEA D RED
0562269 MEA F BLUE EAST AFRICA 0562269 MEA F BLUE EAST AFRICA
0562292 MEA F RED EAST AFRICA 0562292 MEA F RED EAST AFRICA
0562268 MEA F BLUE LATIN 0562268 MEA F BLUE LATIN
0562143 HEBREW BLUE ISRAEL 0562143 HEBREW BLUE ISRAEL
0562165 HEBREW RED ISRAEL 0562165 HEBREW RED ISRAEL
0562137 RUSSIAN BLUE CIS 0562137 RUSSIAN BLUE CIS
0562159 RUSSIAN RED CIS 0562159 RUSSIAN RED CIS
0562101 RUSSIAN BLUE UKRAINE 0562101 RUSSIAN BLUE UKRAINE
0562157 RUSSIAN RED UKRAINE 0562157 RUSSIAN RED UKRAINE
0562100 RUSSIAN BELARUS BLUE 0562100 RUSSIAN BELARUS BLUE
0562156 RUSSIAN BELARUS RED 0562156 RUSSIAN BELARUS RED
0562102 RUSSIAN BLUE MOLDOVA 0562102 RUSSIAN BLUE MOLDOVA
0562158 RUSSIAN RED MOLDOVA 0562158 RUSSIAN RED MOLDOVA
0562086 BALTIAN BLUE 0562086 BALTIAN BLUE
0562155 BALTIAN RED 0562155 BALTIAN RED
0557649 RM-409 Basic transceiver Blue 0557649 RM-409 Basic transceiver Blue
0560746 RM-409 Basic Transceiver RED 0560746 RM-409 Basic Transceiver RED

Nokia APAC

0557649 RM-409 Basic transceiver BLUE 0557649 RM-409 Basic transceiver BLUE
0560746 RM-409 Basic Transceiver RED 0560746 RM-409 Basic Transceiver RED
0565432 APAC1 BLUE MALAYSIA 0565432 APAC1 BLUE MALAYSIA
0565436 APAC1 RED MALAYSIA 0565436 APAC1 RED MALAYSIA
0565433 APAC1 BLUE CAMBODIA 0565433 APAC1 BLUE CAMBODIA
0565437 APAC1 RED CAMBODIA 0565437 APAC1 RED CAMBODIA
0562465 APAC1 BLUE SINGAPORE 0562465 APAC1 BLUE SINGAPORE
0562966 APAC1 RED SINGAPORE 0562966 APAC1 RED SINGAPORE
0562482 APAC1 BLUE INDONESIA 0562482 APAC1 BLUE INDONESIA
0562972 APAC1 RED INDONESIA 0562972 APAC1 RED INDONESIA
0562483 APAC2 BLUE INDIA 0562483 APAC2 BLUE INDIA
0562973 APAC2 RED INDIA 0562973 APAC2 RED INDIA
0565435 APAC2 BLUE SOUTH ASIA 0565435 APAC2 BLUE SOUTH ASIA
0565438 APAC2 RED SOUTH ASIA 0565438 APAC2 RED SOUTH ASIA
0562477 APAC2 BLUE NEW ZEALAND 0562477 APAC2 BLUE NEW ZEALAND
0562970 APAC2 RED NEW ZEALAND 0562970 APAC2 RED NEW ZEALAND
0562485 APAC2 BLUE BANGLADESH 0562485 APAC2 BLUE BANGLADESH
0562974 APAC2 RED BANGLADESH 0562974 APAC2 RED BANGLADESH
0562470 APAC2 BLUE PHILIPPINES 0562470 APAC2 BLUE PHILIPPINES
0562968 APAC2 RED PHILIPPINES 0562968 APAC2 RED PHILIPPINES
0562473 APAC2 BLUE AUSTRALIA 0562473 APAC2 BLUE AUSTRALIA
0562969 APAC2 RED AUSTRALIA 0562969 APAC2 RED AUSTRALIA
0562478 THAI BLUE 0562478 THAI BLUE
0562971 THAI RED 0562971 THAI RED
0562325 HONG KONG BLUE 0562325 HONG KONG BLUE
0562942 HONG KONG RED 0562942 HONG KONG RED
0562312 TAIWAN BLUE 0562312 TAIWAN BLUE
0562940 TAIWAN RED 0562940 TAIWAN RED
0562634 VIETNAM BLUE 0562634 VIETNAM BLUE
0562967 VIETNAM RED 0562967 VIETNAM RED

Nokia 5500 Sport Produktcode für: RM-86

0522579 EURO 1
0533792 EURO 1
0533814 EURO 2
0533815 EURO 2
0533816 EURO 2
0533817 Scandinavia
0533818 Baltian (LV,LT,PL)
0533819 Russian
0533822 EURO 3
0533823 Balkans
0533827 Hebrew
0533830 EURO 2
0533831 EURO 2
0533832 EURO 2
0533876 Chinese Taiwan
0533896 APAC 2
0533904 Thai
0533908 Chinese Taiwan
0537664 MEA 1
0537701 MEA 2
0538660 Telenor
0539199 Telia Denmark Grey
0539432 CTV UK Yellow
0539552 CTV HK
0539554 CTV TW
0539645 Orange UK Grey
0539666 CTV UK Grey
0539699 TIM Greece Grey
0539702 TDC
0539707 Sunrise CH Yellow
0541364 Optus Zoo
0541411 Sonofon
0541665 Mobilkom
0541803 Vodafone Germany Grey
0541804 Vodafone CZ Yellow
0542236 ERA Poland Grey
0542237 ERA Poland Yellow
0542325 Pannon HU Grey
0542573 Twlia Sweden Grey
0544036 Telenor Norway Red
0544059 Vodafone NL Grey
0544061 Vodafone NL Yellow
0544653 Tele2 Norway Black

Nokia 6085 Produktcode für: RM-198

0538776 QB APAC-V BLACK VIETNAM
0543511 SWAP ENGINE SAND GOLD GREECE
0544589 QB EURO-K BLACK RUSSIA
0544527 QB EURO-C BLACK FRANCE
0540277 QB APAC-S PINK SINGAPORE
0544909 QB APAC-T SAND GOLD PHILIPPINES OPV_SUN
0539871 QB EURO-C SAND GOLD
0544563 QB EURO-D BLACK
0543507 SWAP ENGINE GOLD BELARUS MOLDOVA
0540330 QB MEA-N SAND GOLD
0546457 6085 EURO-A CTV SWEDEN BLACK
0538799 QB APAC-X BLACK INDONESIA
0551865 6085 EURO-A TELIA SWEDEN PINK
0540168 QB EURO-C PINK FRANCE
0515231 SWAP ENGINE BLACK FRANCE
0540255 QB EURO-F WARM GREY
0548383 6085 EURO-C T-MOBILE AT BLACK
0515893 QB APAC-T PINK OPV_Telstra
0540177 QB EURO-F PINK
0543532 SWAP ENGINE WARM GREY RUSSIA
0550853 6085 EURO-C MOVISTAR ES2 SILVER
0543521 SWAP ENGINE PINK BELARUS MOLDOVA
0544585 QB EURO-F BLACK
0539082 QB EURO-B SILVER
0515077 6085 EURO-C CTV UK GOLD
0543539 SWAP ENGINE WARM GREY GREECE
0538696 QB APAC-Q BLACK HONG KONG
0539779 QB APAC-R SAND GOLD CHINA
0545349 6085 EURO-A TELE2 NORWAY SILVER
0543494 SWAP ENGINE SILVER STD EU
0540271 QB APAC-P PINK TAIWAN
0543527 SWAP ENGINE WARM GREY UKRAINE
0540263 QB EURO-K WARM GREY UKRAINE
0539869 QB EURO-C SAND GOLD FRANCE
0539782 QB APAC-T SAND GOLD AUSTRALIA
0544576 QB APAC-MR SAND GOLD HINDI CTV_india
0540301 QB APAC-T PINK NEW ZEALAND
0546759 6085 EURO-C TMN PORTUGAL BLACK
0539171 QB MEA-N BLACK
0539095 QB EURO-K SILVER RUSSIA
0546456 6085 EURO-A CTV SWEDEN PINK
0543515 SWAP ENGINE PINK UKRAINE
0539752 QB APAC-P SAND GOLD TAIWAN
0539086 QB EURO-C SILVER
0544523 QB EURO-B BLACK
0550012 6085 EURO-C VODAFONE IE BLACK
0548555 QB APAC-T BLACK OPV_SMART
0543501 SWAP ENGINE SILVER ISRAEL
0541641 QB APAC-R PINK CTV CHINA
0543524 SWAP ENGINE PINK GREECE
0540176 QB EURO-E PINK
0549484 6085 EURO-C MOBISTAR BE PINK
0539884 QB EURO-F SAND GOLD
0540165 QB EURO-C PINK TURKEY
0543892 6085 EURO-C VODAFONE NL SILVER
0543545 SWAP ENGINE SAND GOLD ARABIC
0540272 QB APAC-Q PINK HONG KONG
0546429 6085 EURO-D PANNON HU BLACK
0543522 SWAP ENGINE PINK TURKEY
0539868 QB EURO-C SAND GOLD ALS
0539090 QB EURO-F SILVER
0540248 QB EURO-C WARM GREY
0546099 6085 EURO-C CTV UK BLACK
0541651 QB APAC-P SAND_GOLD TAIWAN CTV_TW
0549084 6085 EURO-E TELE2 LATVIA BLACK
0540243 QB EURO-C WARM GREY ALS
0544584 QB EURO-E BLACK
0548557 05.02 0548557_APAC_T_sand gold_OPV_SMART
0546637 6085 EURO-E BITE LITHUANIA BLACK
0538697 QB APAC-R BLACK CHINA
0515930 QB APAC-T PINK OPV_Globe
0539902 QB EURO-K S GOLD BELARUS MOLDOVA
0543550 SWAP ENGINE PINK ARABIC
0545350 6085 EURO-A TELE2 NORWAY GOLD
0545696 6085 EURO-C VG MOBILKOM AT GOLD
0515422 6085 EURO-C VODAFONE IE SILVER
0540178 QB EURO-H PINK
0541640 QB APAC-Q PINK HONG KONG CTV_HK
0515227 SWAP ENGINE BLACK STD EU
0539170 QB MEA-G BLACK FARSI
0540395 QB MEA-G PINK FARSI
0540254 QB EURO-E WARM GREY
0540319 QB MEA-G SAND GOLD ARABIC
0543538 SWAP ENGINE WARM GREY TURKEY
0540405 QB MEA-M PINK
0540175 QB EURO-D PINK MACEDONIA
0515078 6085 EURO-C CTV UK SILVER
0543491 SWAP ENGINE SILVER UKRAINE
0539177 QB MEA-M BLACK
0543517 SWAP ENGINE PINK STD EU
0543542 SWAP ENGINE WARM GREY ISRAEL
0541555 QB MEA-M SAND GOLD EAST AFRICA
0515586 6085 EURO-H VODAFONE CY SILVER
0543504 SWAP ENGINE SAND GOLD STD EU
0546580 6085 EURO-C VODAFONE ES BLACK COLABEL
0538759 QB APAC-T BLACK NEW ZEALAND
0541318 QB APAC-MR BLACK HINDI
0540166 QB EURO-C PINK ALS
0546760 6085 EURO-C TMN PORTUGAL PINK
0539809 QB APAC-V SAND GOLD VIETNAM
0544657 6085 EURO-C VODAFONE PT SILVER
0541320 QB APAC-MR BLACK BENGALI
0543497 SWAP ENGINE SILVER FRANCE
0515234 SWAP ENGINE BLACK BELARUS MOLDOVA
0546761 6085 EURO-C TMN PORTUGAL GOLD
0543513 6085 EURO-C VODA CONTRACT UK SILV
0515414 QB APAC-T BLACK OPV OPTUS
0515228 SWAP ENGINE BLACK ISRAEL
0546038 6085 EURO-C MOVISTAR ES SILVER
0543518 SWAP ENGINE PINK RUSSIA
0541497 QB MEA-M BLACK EAST AFRICA
0540238 QB EURO-B WARM GREY
0543898 6085 EURO-A VODAFONE IS SILVER
0540247 QB EURO-C WARM GREY FRANCE
0544575 QB APAC-MR PINK HINDI CTV_india
0540258 QB EURO-K W GREY BELARUS MOLDOVA
0539781 QB APAC-S SAND GOLD MALAYSIA
0541332 QB APAC-MR BLACK SINHALESE
0539085 QB EURO-C SILVER FRANCE
0540253 QB EURO-D WARM GREY MACEDONIA
0540162 QB EURO-B PINK
0539784 QB APAC-T SAND GOLD PHILIPPINES
0539813 QB APAC-MR SAND GOLD LATIN
0550381 6085 EURO-A TELE2 NORWAY PINK
0543505 SWAP ENGINE SAND GOLD RUSSIA
0539091 QB EURO-H SILVER
0515299 6085 APAC-T VODAFONE NZ BLACK
0540333 QB MEA-G PINK ARABIC
0551875 6085 EURO-B VF LIVE RO GOLD
0548001 6085 EURO-A TELENOR NO GOLD
0540311 QB APAC-MR PINK LATIN
0540280 QB APAC-T PINK AUSTRALIA
0539089 QB EURO-E SILVER
0540310 QB APAC-V PINK VIETNAM
0549594 6085 EURO-D VODAFONE HU PINK
0515539 6085 EURO-C TMN PORTUGAL SILVER
0541639 QB APAC-P PINK TAIWAN CTV_TW
0540396 QB MEA-N PINK
0543526 SWAP ENGINE PINK ISRAEL
0540312 QB APAC-X PINK INDONESIA
0538760 QB APAC-T BLACK PHILIPPINES
0544591 QB EURO-K BLACK UKRAINE
0549482 6085 EURO-C MOBISTAR BE SILVER
0543551 SWAP ENGINE PINK SOUTH AFRICA
0515874 QB APAC-T BLACK OPV_Telstra
0548556 05.02 0548556_APAC_T_pink_OPV_SMART
0546481 6085 EURO-F CELLCOM ISRAEL BLACK
0543534 SWAP ENGINE WGREY BELARUS MOLDOVA
0548218 6085 EURO-H VODAFONE CY GREEK SLV
0540171 QB EURO-C PINK
0539867 QB EURO-C SAND GOLD TURKEY
0539168 QB MEA-G BLACK LATIN
0539803 QB APAC-U SAND GOLD THAILAND
0544583 QB EURO-D BLACK MACEDONIA
0544587 QB EURO-K BLACK CIS BULGARIA
0539873 QB EURO-D SAND GOLD MACEDONIA
0543546 SWAP ENGINE SANDGOLD SOUTH AFRICA
0539774 QB APAC-Q SAND GOLD HONG KONG
0515229 SWAP ENGINE BLACK GREECE
0540261 QB EURO-K WARM GREY RUSSIA
0540250 QB EURO-D WARM GREY
0538758 QB APAC-T BLACK AUSTRALIA
0539911 QB EURO-K SAND GOLD UKRAINE
0550010 6085 EURO-C VODAFONE IE GOLD
0548003 6085 EURO-A TELENOR NO PINK
0541653 QB APAC-R BLACK CTV CHINA
0541556 QB MEA-M PINK EAST AFRICA
0543996 6085 EURO-C VODAFONE ES SILVER
0543503 SWAP ENGINE SAND GOLD UKRAINE
0543528 SWAP ENGINE WARM GREY STD EU
0538695 QB APAC-P BLACK TAIWAN
0515906 6085 MEA-M VODAFONE ZA BLACK
0550823 6085 EURO-C MOVISTAR ES PINK
0546638 6085 EURO-E BITE LITHUANIA PINK
0540237 QB EURO-A WARM GREY
0544573 QB APAC-MR BLACK HINDI Ctv_india
0540256 QB EURO-H WARM GREY
0543543 SWAP ENGINE BLACK ARABIC
0548004 6085 EURO-A TELENOR NO BLACK
0548509 6085 EURO-A TELIA SWEDEN BLACK
0540234 QB EURO-K PINK UKRAINE
0544398 6085 EURO-C PROXIMUS BE SILVER
0544529 QB EURO-C BLACK
0541326 QB APAC-MR BLACK TELUGU
0515081 6085 EURO-C VODAFONE PT BLACK
0540279 QB APAC-S PINK MALAYSIA
0539169 QB MEA-G BLACK URDU
0539866 QB EURO-B SAND GOLD
0515894 QB APAC-T SAND GOLD OPV_Telstra
0540336 QB MEA-G PINK LATIN
0540257 QB EURO-K WARM GREY CIS BULGARIA
0538783 QB APAC-MR BLACK LATIN
0540181 QB EURO-K PINK BELARUS MOLDOVA
0539785 QB APAC-T SAND GOLD NEW ZEALAND
0540281 QB APAC-T PINK PHILIPPINES
0515931 QB APAC-T SAND GOLD OPV_Globe
0539906 QB EURO-K SAND GOLD RUSSIA
0514831 05.02 EURO A CTV SWEDEN GOLD
0551379 6085 EURO-D TELECOM BA SILVER
0544525 QB EURO-C BLACK TURKEY
0515415 QB APAC-T PINK OPV_OPTUS
0515225 SWAP ENGINE BLACK RUSSIA
0540161 QB EURO-A PINK
0543533 SWAP ENGINE WARM GREY FRANCE
0543498 SWAP ENGINE SILVER BELARUS
0541498 QB APAC-MR PINK HINDI
0539084 QB EURO-C SILVER ALS
0543506 SWAP ENGINE SAND GOLD FRANCE
0543510 SWAP ENGINE SAND GOLD TURKEY
0539097 QB EURO-K SILVER BELARUS MOLDOVA
0540183 QB EURO-K PINK RUSSIA
0539780 QB APAC-S SAND GOLD SINGAPORE
0539080 QB EURO-A SILVER
0515226 SWAP ENGINE BLACK UKRAINE
0539088 QB EURO-D SILVER MACEDONIA
0544586 QB EURO-H BLACK
0540329 QB MEA-G SAND GOLD FARSI
0539167 QB MEA-G BLACK ARABIC
0541325 QB APAC-MR BLACK TAMIL
0546428 6085 EURO-D PANNON HU SILVER
0540242 QB EURO-C WARM GREY TURKEY
0544526 QB EURO-C BLACK ALS
0540326 QB MEA-G SAND GOLD LATIN
0539887 QB EURO-H SAND GOLD
0543499 SWAP ENGINE SILVER TURKEY
0539092 QB EURO-K SILVER CIS BULGARIA
0546839 6085 EURO-E OMNITEL LT SILVER
0539889 QB EURO-K SAND GOLD CIS BULGARIA
0541652 QB APAC-Q SAND GOLD HONG KONG ctv_hk
0550011 6085 EURO-C VODAFONE IE PINK
0544908 QB APAC-T PINK PHILIPPINES OPV_SUN
0541087 QB APAC-P BLACK TAIWAN CTV_TW
0539083 QB EURO-C SILVER TURKEY
0539814 QB APAC-X SAND GOLD INDONESIA
0540173 QB EURO-D PINK
0543520 SWAP ENGINE PINK FRANCE
0543500 SWAP ENGINE SILVER GREECE
0543512 SWAP ENGINE SAND GOLD ISRAEL
0541330 QB APAC-MR BLACK MALAYALAM
0543495 SWAP ENGINE SILVER RUSSIA
0538757 QB APAC-S BLACK MALAYSIA
0515232 SWAP ENGINE BLACK TURKEY
0541661 QB APAC-MR SAND GOLD LATIN CTV_india
0514746 6085 EURO-B VODAFONE ROMANIA SILV
0541467 QB APAC-Q BLACK HONG KONG ctv hk
0543544 SWAP ENGINE BLACK SOUTH AFRICA
0548000 6085 EURO-A TELENOR NO SILVER
0544176 6085 EURO-C VODAFONE DE SILVER
0541648 QB APAC-MR PINK LATIN CTV_india
0539818 QB APAC-MR SAND GOLD HINDI
0540331 QB MEA-M SAND GOLD
0541476 QB APAC-MR BLACK LATIN CTV_India
0539087 QB EURO-D SILVER
0541322 QB APAC-MR BLACK GURMUKI
0538761 QB APAC-U BLACK THAILAND
0541466 QB APAC-R BLACK CTV CHINA
0539096 QB EURO-K SILVER UKRAINE
0541319 QB APAC-MR BLACK GURAJATI
0545234 6085 EURO-D VODAFONE HU SILVER
0515929 QB APAC-T BLACK OPV_Globe
0514830 6085 EURO-A CTV SWEDEN SILVER
0515416 QB APAC-T SAND GOLD OPV_OPTUS
0546840 6085 EURO-E OMNITEL LT BLACK
0540328 QB MEA-G SAND GOLD URDU
0546635 6085 EURO-C VODAFONE ES BLACK
0539875 QB EURO-E SAND GOLD
0544907 QB APAC-T BLACK PHILIPPINES OPV_SUN
0540394 QB MEA-G PINK URDU
0539865 QB EURO-A SAND GOLD
0548699 LIGHT SWAP ENGINE
0549483 6085 EURO-C MOBISTAR BE GOLD
0539872 QB EURO-D SAND GOLD
0546404 6085 EURO-D VODAFONE HU GOLD
0544588 QB EURO-K BLACK BELARUS MOLDOVA
0539347 QB APAC-S BLACK SINGAPORE
0540309 QB APAC-U PINK THAILAND
0540179 QB EURO-K PINK CIS BULGARIA
0549485 6085 EURO-C MOBISTAR BE BLACK
0546100 6085 EURO-C CTV UK PINK
0544501 QB EURO-A BLACK
0540273 QB APAC-R PINK CHINA
0541327 QB APAC-MR BLACK KANNADA

Nokia 6110 Navigator Produktcode für: (RM-122)

APAC   0546022
0546581 Euro1
0546005 Euro3
0526068 Euro2
0546630 Balkans
0545992 Isreal
054597 Russia
0546615 Chinese
0545974 fransa kod orfinal
0552475 türkiye
0552063 fransa ikram abinin telin kodu
0552509 russian
0552481 baltian
0545998 russian
0545968 euro1
0546629 euro3
0546622 baltian
0546628 russian
0552486 russian
0546617 russian
0552508 hebrew
0545978 euro1
0546657 balkans
0546623 russian
0552504 balkans
0545987 scandinavia
0552474 euro2
0552480 scandinavia
0546756 arabic
0546616 scandinavia
0546583 euro1
0549166 russian
0545984 euro2
0552728 arabic
0546754 africa
0552475 euro2
0546582 euro1
0529174 euro1
0549170 balkans
0552487 russian
0545973 euro1
0552506 balkans
0545992 russian
0552467 euro1
0546615 euro2
0546581 euro1
0546011 russian
0546664 russian
0552500 euro3
0546016 mea_b
0549165 scandinavia
0553851 russian

Nokia 6121

0554316 EURO1 BLUE
0553559 EURO1 PINK
0550563 EURO1 WHITE
0554060 EURO1 SAND GOLD
0551248 EURO2 WHITE
0554024 EURO2 PINK
0554065 EURO2 SAND GOLD
0550309 EURO2 BLACK
0554374 EURO3 BLUE
0550461 EURO3 BLACK
0551268 EURO3 WHITE
0554069 EURO3 SAND GOLD
0554035 EURO3 PINK
0554320 EURO2 BLUE
0551249 SCANDINAVIA WHITE
0558218 APAC1 BLACK SINGAPORE MALAYSIA
0550551 APAC2 BLACK AUSTRALIA
0554043 BALKANS PINK GREECE CYPRUS
0551501 APAC2 WHITE AUSTRALIA
0558610 RM-308 6121c ELISA FI PINK
0554063 EURO1 SAND GOLD ALPS
0554319 EURO1 BLUE ALPS
0564789 THAI BLACK
0556269 HEBREW SAND GOLD ISRAEL
0550543 AFRICA BLACK SA
0556082 BALTIAN WHITE
0556444 RM-308 6121c ELISA FI BLACK
0554074 BALKANS SAND GOLD GREECE CYPRUS
0556199 HEBREW BLACK ISRAEL
0552925 APAC2 SAND GOLD NEW ZEALAND
0556080 EURO2 BLACK TURKEY
0554375 BALKANS BLUE
0554318 EURO1 BLUE FRANCE
0554025 EURO2 PINK TURKEY
0550544 ARABIC BLACK GULF
0551247 EURO1 WHITE ALPS
0556516 FTD TRANSCEIVER
0554009 EURO1 PINK FRANCE
0549688 APAC2 BLACK NEW ZEALAND
0550440 SCANDINAVIA BLACK
0551502 APAC2 WHITE NEW ZEALAND
0554027 BALTIAN PINK
0556294 HEBREW BLUE ISRAEL
0554026 SCANDINAVIA PINK
0554377 BALKANS BLUE GREECE CYPRUS
0552930 APAC2 BLUE AUSTRALIA
0554045 HEBREW PINK ISRAEL
0551239 EURO1 WHITE FRANCE
0554062 EURO1 SAND GOLD FRANCE
0556114 EURO2 BLUE TURKEY
0550464 BALKANS BLACK
0556445 RM-308 6121c ELISA FI WHITE
0550477 BALKANS BLACK GREECE CYPRUS
0556084 BALTIAN BLUE
0552923 APAC2 SAND GOLD AUSTRALIA
0556112 EUR02 WHITE TURKEY
0514790 EURO1 BLACK
0556268 HEBREW WHITE ISRAEL
0556077 BALTIAN BLACK
0556113 EURO2 SAND GOLD TURKEY
0554023 EURO1 PINK ALPS
0554070 BALKANS SAND GOLD
0558611 RM-308 6121c ELISA FI GOLD
0554322 SCANDINAVIA BLUE
0558222 APAC1 BLUE SINGAPORE MALAYSIA
0554066 SCANDINAVIA SAND GOLD
0551270 BALKANS WHITE GREECE CYPRUS
0550302 EURO1 BLACK FRANCE
0554041 BALKANS PINK
0556083 BALTIAN SAND GOLD
0551269 BALKANS WHITE
0550305 EURO1 BLACK ALPS
0552926 APAC2 BLUE NEW ZEALAND
0558663 RM-308 6121c VODA LIVE PT BLACK

Nokia 6125 Produktcode für: RM-178

0539022 EURO-A RED WHITE
0539023 EURO-B RED WHITE
0539024 EURO-C RED WHITE
0539027 EURO-C RED WHITE ALS
0539029 EURO-C RED WHITE TURKEY
0539030 EURO-D RED WHITE
0539031 EURO-E RED WHITE
0539032 EURO-F RED WHITE
0539033 EURO-G RED WHITE ARABIC
0539034 EURO-G RED WHITE IRAN
0539036 EURO-G RED WHITE LATIN
0539038 EURO-G RED WHITE PAKISTAN
0539039 EURO-H RED WHITE
0539040 EURO-K RED WHITE CIS BULGARIA
0539041 EURO-K RED WHITE BELARUS MOLDOVA
0539042 EURO-K RED WHITE RUSSIA
0539043 EURO-K RED WHITE UKRAINE
0539044 EURO-L RED WHITE SOUTH AFRICA
0538568 EURO-A COPPER BLACK
0538587 EURO-B COPPER BLACK
0537687 EURO-C COPPER BLACK
0538576 EURO-C COPPER BLACK ALS
0537688 EURO-C COPPER BLACK TURKEY
0538579 EURO-D COPPER BLACK
0538580 EURO-E COPPER BLACK
0537689 EURO-F COPPER BLACK
0537690 EURO-G COPPER BLACK ARABIC
0538581 EURO-G COPPER BLACK IRAN
0538582 EURO-G COPPER BLACK LATIN
0538583 EURO-G COPPER BLACK PAKISTAN
0537691 EURO-H COPPER BLACK
0538584 EURO-K COPPER BLACK CIS BULGARIA
0538585 EURO-K COPPER BLACK BELARUS MOLDOVA
0537692 EURO-K COPPER BLACK RUSSIA
0537693 EURO-K COPPER BLACK UKRAINE
0537694 EURO-L COPPER BLACK SOUTH AFRICA
0534347 EURO-C CTV TURKEY SILVER
0534592 EURO-A CTV DENMARK SILVER
0534593 EURO-A CTV NORWAY SILVER
0534594 EURO-A CTV SWEDEN SILVER
0534596 EURO-K CTV RUSSIA SILVER
0534597 EURO-E CTV LT SILVER
0534595 EURO-C CTV SPAIN SILVER
0534599 EURO-A TELIA DK SILVER
0534760 EURO-A CTV FINLAND SILVER
0534914 EURO-E CTV ESTONIA SILVER
0534922 EURO-C CTV UK SILVER
0534928 EURO-C CTV GERMANY SILVER (empfohlen)
0535297 EURO-G CTV ME LATIN SILVER
0535299 EURO-G CTV ME ARABIC SILVER
0535301 EURO-G CTV ME GULF SILVER
0536384 EURO-C CTV ITALY SILVER
0534403 APAC-R CTV CN BLACK
0534404 APAC-P CTV TW BLACK
0534405 APAC-Q CTV HK BLACK
0534406 APAC-T CTV AU LACK
0534407 APAC-W CTV INDIA BLACK
0534408 APAC-U CTV THAI BLACK
0534409 APAC-S CTV SG BLACK
0534410 APAC-S CTV MY BLACK
0535212 APAC-V CTV VIET BLACK
0536355 APAC-T BLACK OPTUSZOO
0537746 SWAP EURO-L COPPER BLACK SOUTH AFRICA
0537793 SWAP EURO-K COPPER BLACK UKRAINE
0537796 SWAP EURO-K COPPER BLACK RUSSIA
0537807 SWAP EURO-H COPPER BLACK
0537808 SWAP EURO-G COPPER BLACK ARABIC
0537809 SWAP EURO-F COPPER BLACK
0537810 SWAP EURO-C COPPER BLACK TURKEY
0537811 SWAP EURO-C COPPER BLACK

Nokia 6131 Produktcode für: RM-115

0535170 EURO-C CTV GERMANY BLACK (empfohlen)
0535172 EURO-C CTV GERMANY RED (empfohlen)
0536246 EURO-C CTV GERMANY SAND (empfohlen)
0535171 EURO-C CTV GERMANY WHITE (empfohlen)
0537319 EURO-C O2 GERMANY BLACK
0534285 APAC-R WHITE STROKE CTV_CN
0534588 EURO-A CTV DENMARK BLACK
0535052 EURO-A CTV DENMARK RED
0536047 EURO-A CTV DENMARK SAND-SILV
0535051 EURO-A CTV DENMARK WHITE
0534999 EURO-A CTV FINLAND BLACK
0535001 EURO-A CTV FINLAND RED
0536182 EURO-A CTV FINLAND SAND
0535000 EURO-A CTV FINLAND WHITE
0534625 EURO-A CTV NORWAY BLACK
0535058 EURO-A CTV NORWAY RED
0536048 EURO-A CTV NORWAY SAND-SILVE
0535057 EURO-A CTV NORWAY WHITE
0534624 EURO-A CTV SWEDEN BLACK
0535060 EURO-A CTV SWEDEN RED
0535059 EURO-A CTV SWEDEN WHITE
0535173 EURO-C CTV FRANCE BLACK
0535175 EURO-C CTV FRANCE RED
0535174 EURO-C CTV FRANCE WHITE
0535231 EURO-C CTV ITALY BLACK
0534925 EURO-C CTV ITALY RED
0535232 EURO-C CTV ITALY WHITE
0536099 EURO-C CTV PORTUGAL BLACK
0536643 EURO-C CTV PORTUGAL WHITE
0534626 EURO-C CTV SPAIN BLACK
0535757 EURO-C CTV SPAIN RED
0535758 EURO-C CTV SPAIN WHITE
0535002 EURO-C CTV TURKEY BLACK
0535004 EURO-C CTV TURKEY RED
0539908 EURO-C CTV TURKEY SAND
0535003 EURO-C CTV TURKEY WHITE
0535156 EURO-C CTV UK BLACK
0535160 EURO-C CTV UK RED
0536352 EURO-C CTV UK SAND
0535159 EURO-C CTV UK WHITE
0535651 EURO-E CTV ESTONIA BLACK
0535666 EURO-E CTV ESTONIA RED
0535667 EURO-E CTV ESTONIA SAND
0535665 EURO-E CTV ESTONIA WHITE
0535008 EURO-E CTV LITHUANIA BLACK
0535009 EURO-E CTV LITHUANIA WHITE
0542249 EURO-G ARAB GULF BLACK
0542251 EURO-G ARAB GULF RED
0542252 EURO-G ARAB GULF SAND
0542250 EURO-G ARAB GULF WHITE
0542240 EURO-G ARAB LEVANT BLACK
0542242 EURO-G ARAB LEVANT RED
0542243 EURO-G ARAB LEVANT SAND
0542241 EURO-G ARAB LEVANT WHITE
0535390 EURO-G CTV ME ARABIC BLACK
0536126 EURO-G CTV ME ARABIC RED
0535391 EURO-G CTV ME ARABIC WHITE
0535387 EURO-G CTV ME LATIN BLACK
0536124 EURO-G CTV ME LATIN RED
0535388 EURO-G CTV ME LATIN WHITE
0535383 EURO-G CTV ME-GULF BLACK
0536133 EURO-G CTV ME-GULF RED
0536134 EURO-G CTV ME-GULF SAND
0535384 EURO-G CTV ME-GULF WHITE
0542244 EURO-G LEVANT BLACK
0542518 EURO-G LEVANT RED
0542517 EURO-G LEVANT SAND
0542245 EURO-G LEVANT WHITE
0535006 EURO-I CTV RUSSIA BLACK
0536339 EURO-I CTV RUSSIA RED
0535007 EURO-I CTV RUSSIA WHITE
0540733 EURO-J CTV SA BLACK
0541245 EURO-J CTV SA RED
0540734 EURO-J CTV SA SAND
0540735 EURO-J CTV SA WHITE
0532349 APAC-P BLACK BOPOMOFO
0534286 APAC-P BLACK BOPOMOFO CTV_TW
0532098 APAC-P WHITE BOPOMOFO
0534287 APAC-P WHITE BOPOMOFO CTV_TW
0532350 APAC-Q BLACK STOKE
0534288 APAC-Q BLACK STROKE CTV_HK
0532351 APAC-Q MA BLACK STROKE
0532112 APAC-Q MA WHITE STROKE
0532111 APAC-Q WHITE STROKE
0534289 APAC-Q WHITE STROKE CTV_HK
0532352 APAC-R BLACK STOKE
0534284 APAC-R BLACK STROKE CTV_CN
0532113 APAC-R WHITE STROKE
0534295 APAC-S BLACK STROKE CTV_MY
0532354 APAC-S BLACK MY STROKE
0532353 APAC-S BLACK STROKE
0534293 APAC-S BLACK STROKE CTV_SG
0532355 APAC-T BLACK LATIN
0533543 APAC-T BLACK LATIN CTV_AU
0534297 APAC-T BLACK LATIN CTV_PH
0537703 APAC-T BLACK LATIN OPV_GLOBE
0537933 APAC-T BLACK LATIN OPV_OPTUS
0532356 APAC-T NZ BLACK LATIN
0532357 APAC-T PHIL BLACK LATIN
0532358 APAC-U BLACK THAI
0534292 APAC-U BLACK THAI CTV_TH
0535211 APAC-V STROKE BLACK CTV_VIET
0532360 APAC-V VIETNAM BLACK
0532361 APAC-W BLACK LATIN
0534290 APAC-W BLACK LATIN CTV_INDIA
0532362 APAC-X BLACK STROKE
0534296 APAC-X BLACK STROKE CTV_INDO
0528744 EURO-A BLACK LATIN
0528746 EURO-A RED LATIN
0528747 EURO-A SAND LATIN
0528745 EURO-A WHITE LATIN
0528748 EURO-B BLACK LATIN
0528750 EURO-B RED LATIN
0528751 EURO-B SAND LATIN
0528749 EURO-B WHITE LATIN
0532319 EURO-C BLACK ALS LATIN
0528758 EURO-C BLACK FR LATIN
0528733 EURO-C BLACK LATIN
0532320 EURO-C BLACK TR LATIN
0528753 EURO-C BLACK UK LATIN
0532363 EURO-C RED ALS LATIN
0528760 EURO-C RED FR LATIN
0528738 EURO-C RED LATIN
0532365 EURO-C RED TR LATIN
0528755 EURO-C RED UK LATIN
0532335 EURO-C SAND ALS LATIN
0528762 EURO-C SAND FR LATIN
0528743 EURO-C SAND LATIN
0532272 EURO-C SAND TR LATIN
0528756 EURO-C SAND UK LATIN
0532074 EURO-C WHITE ALS LATIN
0528759 EURO-C WHITE FR LATIN
0528736 EURO-C WHITE LATIN
0532075 EURO-C WHITE TR LATIN
0528754 EURO-C WHITE UK LATIN
0532321 EURO-D BLACK LATIN
0532367 EURO-D RED LATIN
0532273 EURO-D SAND LATIN
0532076 EURO-D WHITE LATIN
0532322 EURO-E BLACK LATIN
0532368 EURO-E RED LATIN
0532274 EURO-E SAND LATIN
0532077 EURO-E WHITE LATIN
0532323 EURO-F BLACK HEBREW
0532369 EURO-F RED HEBREW
0532275 EURO-F SAND HEBREW
0532078 EURO-F WHITE HEBREW
0532325 EURO-G BLACK ARABIC
0532326 EURO-G BLACK FARSI
0532324 EURO-G BLACK LATIN
0532329 EURO-G BLACK URDU
0532372 EURO-G RED ARABIC
0532373 EURO-G RED FARSI
0532371 EURO-G RED LATIN
0532374 EURO-G RED URDU
0532279 EURO-G SAND ARABIC
0532280 EURO-G SAND FARSI
0532276 EURO-G SAND LATIN
0532281 EURO-G SAND URDU
0532080 EURO-G WHITE ARABIC
0532081 EURO-G WHITE FARSI
0532079 EURO-G WHITE LATIN
0532083 EURO-G WHITE URDU
0532330 EURO-H BLACK GREEK
0532376 EURO-H RED GREEK
0532282 EURO-H SAND GREEK
0532084 EURO-H WHITE GREEK
0532331 EURO-I BLACK CYRILLIC
0532333 EURO-I BLACK LATIN
0532332 EURO-I BLACK UKRAINE
0532377 EURO-I RED CYRILLIC
0532379 EURO-I RED LATIN
0532378 EURO-I RED UKRAINE
0532283 EURO-I SAND CYRILLIC
0532285 EURO-I SAND LATIN
0532284 EURO-I SAND UKRAINE
0532085 EURO-I WHITE CYRILLIC
0532089 EURO-I WHITE LATIN
0532086 EURO-I WHITE UKRAINE
0532091 WHITE LATIN

Nokia 6220 classic

0549325 Euro 1
0556389 Euro 2

Nokia 6280/6288 Produktcode für: RM-78

0543028 Euro A Latin Gold
0535929 Euro B Latin DeepOrange
0536010 Euro C Latin Turkey DarkPlum
0550890 Swap Blue Euro C Turkey
0539840 Euro C France Black
0530320 EURO C CTV GERMANY BLACK
0534918 EURO-C CTV GERMANY GREY (empfohlen)
0550846 Swap Red Euro C
0529704 Euro D Latin LightGrey
0549023 Euro-G Arabic Red
0529713 Euro G Arabic LightGrey
0527344 Euro G Latin Lebanon Carbon Black
0530377 CARBON BLACK TURKISH CV
0539830 Euro E Cyrillic Bulgaria White
0528614 Euro E Cyrillic Bulgaria Grey
0535937 Euro E Latin DeepOrange
0534100 EURO E CTV RUSSIA BLACK
0536029 Euro E Cyrillic Russia DarkPlum
0535996 Euro E Cyrillic Ukraine DeepOrange
0528613 Euro E Cyrillic Ukraine Grey
0535937 Euro E Latin DeepOrange
0539830 Euro E Cyrillic Bulgaria White
0543470 Euro F Israel Gold
0549021 Euro F Red
0539827 Euro G Farsi Iran White
0529712 Euro H Greek Greece LightGrey
0528616 Euro O Latin Grey

Nokia 6233/6234 Produktcode für: RM-145 / RM-123

0546426 EURO-D CTV CZ BLACK
0546427 EURO-D CTV CZ SILVER
0547345 EURO-G CTV ME PAK SILVER
0547346 EURO-G CTV ME PAK BLACK
0548206 EURO-A CTV NORWAY WHITE
0548206 EURO-A CTV NORWAY WHITE
0548207 EURO-A CTV SWEDEN WHITE
0548207 EURO-A CTV SWEDEN WHITE
0548208 EURO-A CTV DENMARK WHITE
0548208 EURO-A CTV DENMARK WHITE
0549285 EURO-A CTV FINLAND BROWN
0549285 EURO-A CTV FINLAND BROWN
0549286 EURO-A CTV FINLAND BLUE
0549286 EURO-A CTV FINLAND BLUE
0549287 EURO-A CTV FINLAND WHITE
0549287 EURO-A CTV FINLAND WHITE
0550322 EURO-C CTV TURKEY BROWN
0550322 EURO-C CTV TURKEY BROWN
0550323 EURO-C CTV TURKEY BLUE
0550323 EURO-C CTV TURKEY BLUE
0515122 SWAP Silver Alloy-Euro F
0515285 EURO-G CTV PAK ARAB SILVER
0515286 EURO-G CTV PAK LATIN BLACK
0515288 EURO-G CTV PAK LATIN SILVER
0532073 CT CLASSIC BLACK STROKE APAC-Q
0532167 CT CLASSIC BLACK STROKE APAC-S
0532169 CT CLASSIC BLACK STROKE APAC-V
0532171 CT CLASSIC BLACK LATIN APAC-T AUS
0532172 CT CLASSIC BLACK LATIN APAC-T NZ
0532173 CT CLASSIC BLACK LATIN APAC-T PHI
0532174 CT CLASSIC BLACK LATIN APAC-W
0532176 CT CLASSIC BLACK LATIN APAC-X
0532177 CT CLASSIC BLACK THAI APAC-U
0532178 CT CLASSIC BLACK LATIN EURO-A
0532179 CT CLASSIC BLACK LATIN EURO-B
0532180 CT CLASSIC BLACK LATIN EURO-C ZA
0532181 CT CLASSIC BLACK LATIN EURO-C FRA
0532182 CT CLASSIC BLACK LATIN EURO-C TUR
0532183 CT CLASSIC BLACK LATIN EURO-C ALS
0532184 CT CLASSIC BLACK LATIN EURO-D
0532185 CT CLASSIC BLACK LATIN EURO-E
0532186 CT CLASSIC BLACK LATIN EURO-G
0532187 CT CLASSIC BLACK GREEK EURO-H
0532188 CT CLASSIC BLACK ARABIC EURO-G
0532189 CT CLASSIC BLACK CYRIL EURO-E RUS
0532190 CT CLASSIC BLACK CYRIL EURO-E UKR
0532191 CT CLASSIC BLACK CYRIL EURO-E
0532192 CT CLASSIC BLACK HEBREW EURO-F
0532228 CT SILVER ALLOY STROKE APAC-Q
0532229 CT SILVER ALLOY STROKE APAC-S
0532230 CT SILVER ALLOY STROKE APAC-V
0532231 CT SILVER ALLOY BOPOMOFO APAC-P
0532232 CT SILVER ALLOY LATIN APAC-T AU
0532233 CT SILVER ALLOY LATIN APAC-T NZ
0532234 CT SILVER ALLOY LATIN APAC-T PH
0532235 CT SILVER ALLOY LATIN APAC-W
0532236 CT SILVER ALLOY LATIN APAC-X
0532237 CT SILVER ALLOY THAI APAC-U
0532271 CT SILVER ALLOY LATIN EURO-A
0532301 CT SILVER ALLOY LATIN EURO-B
0532302 CT SILVER ALLOY LATIN EURO-C
0532303 CT SILVER ALLOY LATIN EURO-C UK
0532304 CT SILVER ALLOY LATIN EURO-C ZA
0532306 CT SILVER ALLOY LATIN EURO-C FRA
0532308 CT SILVER ALLOY LATIN EURO-C TUR
0532309 CT SILVER ALLOY LATIN EURO-C ALS
0532310 CT SILVER ALLOY LATIN EURO-D
0532311 CT SILVER ALLOY LATIN EURO-E
0532312 CT SILVER ALLOY LATIN EURO-G
0532313 CT SILVER ALLOY GREEK EURO-H
0532314 CT SILVER ALLOY ARABIC EURO-G
0532315 CT SILVER ALLOY CYRIL EURO-E RUS
0532316 CT SILVER ALLOY CYRIL EURO-E UKR
0532317 CT SILVER ALLOY CYRIL EURO-E
0532318 CT SILVER ALLOY HEBREW EURO-F
0532409 SWAP CLASSIC BLACK LATIN EURO-C
0532410 SWAP CLASSIC BLACK LATIN EU-C ZA
0532411 SWAP CLASSIC BLACK LATIN EU-C FRA
0532412 SWAP CLASSIC BLACK LATIN TURKEY
0532413 SWAP CLASSIC BLACK CYRIL RUS
0532414 SWAP CLASSIC BLACK CYRIL UKRAINE
0532415 SWAP SILVER ALLOY LATIN EURO-C
0532418 SWAP SILVER ALLOY LATIN EU-C ZA
0532419 SWAP SILVER ALLOY LATIN EU-C FRA
0532422 SWAP SILVER ALLOY EU-C TURKEY
0532423 SWAP SILVER ALLOY CYRIL RUSSIA
0532424 SWAP SILVER ALLOY CYRIL UKRAINE
0532827 CLASSIC BLA BOPOMO APAC-P CTV_TW
0532828 SILVER ALLOY BOPOMO APAC-P CTV_TW
0532829 CLASSIC BLA STROKE APAC-Q CTV_HK
0532830 SILVER ALLOY STROKE APAC-Q CTV_HK
0532974 CLASSIC BLAC STROKE APAC-S CTV_SG
0532975 SILVER ALLOY STROKE APAC-S CTV_SG
0532976 CLASSIC BLAC STROKE APAC-S CTV_MY
0532977 SILVER ALLOY STROKE APAC-S CTV_MY
0532979 CLASSIC BLACK LATIN APAC-T CTV_AU
0532980 SILVER ALLOY LATIN APAC-T CTV_AU
0532981 CLASSIC BLACK LATIN APAC-T CTV_PH
0532982 SILVER ALLOY LATIN APAC-T CTV_PH
0532989 CLASSIC BLA LATIN APAC-X CTV_INDO
0532990 SILV ALLOY LATIN APAC-X CTV_INDO
0533101 LIGHT SWAP TAIWAN
0533108 LIGHT SWAP SINGAPORE
0533109 LIGHT SWAP PHILLIPINES
0533110 LIGHT SWAP SA
0533111 LIGHT SWAP FR
0533112 LIGHT SWAP RUS
0533113 LIGHT SWAP UKRAINE
0533114 LIGHT SWAP TURKEY
0533115 LIGHT SWAP EUROPE
0535426 EURO-E CTV ESTONIA BLACK
0535428 EURO-E CTV ESTONIA SILVER
0535430 EURO-A CTV FINLAND BLACK
0535431 EURO-A CTV FINLAND SILVER
0535432 EURO-A CTV NORWAY BLACK
0535433 EURO-A CTV NORWAY SILVER
0535434 EURO-E CTV RUSSIA BLACK
0535435 CTV RUSSIA SILVER
0535438 EURO-A CTV DENMARK BLACK
0535440 EURO-A CTV DENMARK SILVER
0535734 EURO-C CTV SPAIN BLACK
0535735 EURO-C CTV PORTUGAL BLACK
0535750 SWAP WHITE – EURO B
0535751 SWAP WHITE – EURO C
0535752 SWAP WHITE – EURO D
0535873 EURO-C CTV SPAIN SILVER
0535892 EURO-C CTV TURKEY BLACK
0535965 EURO-G CTV ME LATIN BLACK
0535966 EURO-G CTV ME LATIN SILVER
0535967 EURO-G CTV ME ARABIC BLACK
0535968 EURO-G CTV ME ARABIC SILVER
0535971 EURO-C CTV ITALY BLACK
0535972 EURO-C CTV ITALY SILVER
0535974 EURO-C CTV TURKEY SILVER
0535975 EURO-G CTV ME GULF BLACK
0535976 EURO-G CTV ME GULF SILVER
0535980 EURO-C CTV UK BLACK
0535981 EURO-C CTV UK SILVER
0536036 EURO-A CTV SWEDEN BLACK
0536037 EURO-A CTV SWEDEN SILVER
0536205 EURO-C CTV PORTUGAL SILVER
0536317 CT SILVER ALLOY URDU EURO-G
0536319 CT CLASSIC BLACK URDU EURO-G
0536320 CT CLASSIC BLACK FARSI EURO-G
0536321 CT SILVER ALLOY FARSI EURO-G
0536491 SILV ALLOY STROKE APAC-V CTV_VIET
0537451 EURO-C CTV GERMANY BLACK
0537453 EURO-C CTV GERMANY SILVER
0539035 APAC-T 3 AUSTRALIA BLACK
0539037 APAC-T 3 AUSTRALIA SILVER
0539105 EURO-C CTV FRANCE BLACK
0539106 EURO-C CTV FRANCE SILVER
0539206 EURO-C SWISSCOM CH SILVER
0539282 EURO-B POLKOMTEL PL BLACK
0539283 EURO-B POLKOMTEL PL SILVER
0539399 EURO-E CTV LITHUANIA BLACK
0539400 EURO-E CTV LITHUANIA SILVER
0539634 EURO-C H3G IRELAND BLACK
0539690 EURO-C H3G ITALY SILVER
0539749 EURO-A DEBITEL DK BLACK
0539750 EURO-A DEBITEL DK SILVER
0540539 CT CLEAR WHITE STROKE APAC-Q
0540540 CT CLEAR WHITE STROKE APAC-S
0540541 CT CLEAR WHITE STROKE APAC-V
0540543 CT CLEAR WHITE LATIN APAC-T AU
0540544 CT CLEAR WHITE LATIN APAC-T NZ
0540545 CT CLEAR WHITE LATIN APAC-T PH
0540546 CT CLEAR WHITE LATIN APAC-W
0540547 CT CLEAR WHITE LATIN APAC-X
0540548 CT CLEAR WHITE THAI APAC-U
0540870 CLEAR WHITE BOPO APAC-P CTV_TW
0540871 CLEAR WHITE STROKE APAC-Q CTV_HK
0540872 CLEAR WHITE STROKE APAC-S CTV_SG
0540873 CLEAR WHITE STROKE APAC-S CTV_MY
054087 CLEAR WHITE LATIN APAC-T CTV_AU
0540877 CLEAR WHITE LATIN APAC-T CTV_PH
0540878 CLEAR WHITE THAI APAC-U CTV_TH
0540880 CLEAR WHITE LATI APAC-W CTV_INDIA
0540882 CLEAR WHITE LATI APAC-X CTV_INDIO
0540883 CLEAR WHITE STROK APAC-V CTV_VIET
0546467 CT CLEAR WHITE LATIN EURO-A
0546467 CT CLEAR WHITE LATIN EURO-A
0546468 CT CLEAR WHITE LATIN EURO-C SA
0546468 CT CLEAR WHITE LATIN EURO-C SA
0546469 CT CLEAR WHITE LATIN EURO-C FRANC
0546469 CT CLEAR WHITE LATIN EURO-C FRANC
0546470 CT CLEAR WHITE LATIN EURO-C TURKE
0546470 CT CLEAR WHITE LATIN EURO-C TURKE
0546471 CT CLEAR WHITE LATIN EURO-E
0546471 CT CLEAR WHITE LATIN EURO-E
0546472 CT CLEAR WHITE LATIN EURO-G LEBAN
0546472 CT CLEAR WHITE LATIN EURO-G LEBAN
0547068 CT CLEAR WHITE URDU EURO-G
0547068 CT CLEAR WHITE URDU EURO-G
0547070 CT CLEAR WHITE FARSI EURO-G
0547070 CT CLEAR WHITE FARSI EURO-G
0547071 CT CLEAR WHITE GREEK EURO-H CYPRU
0547071 CT CLEAR WHITE GREEK EURO-H CYPRU
0547072 CT CLEAR WHITE ARABIC EURO-G
0547072 CT CLEAR WHITE ARABIC EURO-G
0547073 CT CLEAR WHITE CYRIL EURO-E RUSSI
0547073 CT CLEAR WHITE CYRIL EURO-E RUSSI
0547074 CT CLEAR WHITE CYRIL EURO-E UKRAI
0547074 CT CLEAR WHITE CYRIL EURO-E UKRAI
0547075 CT CLEAR WHITE CYRIL EURO-E BULGA
0547075 CT CLEAR WHITE CYRIL EURO-E BULGA
0547076 CT CLEAR WHITE CYR EURO-E BEL/MOL
0547077 CT CLEAR WHITE HEBREW EURO-F
0547077 CT CLEAR WHITE HEBREW EURO-F
0547389 CT DARK BLUE LATIN EURO-A
0547389 CT DARK BLUE LATIN EURO-A
0547391 CT CHAMPAGNE BROWN LATIN EURO-A
0547391 CT CHAMPAGNE BROWN LATIN EURO-A
0547481 CT DARK BLUE LATIN EURO-B
0547481 CT DARK BLUE LATIN EURO-B
0547486 CT DARK BLUE LATIN EURO-C
0547486 CT DARK BLUE LATIN EURO-C
0547488 CT DARK BLUE LATIN EURO-C UK
0547488 CT DARK BLUE LATIN EURO-C UK
0547489 CT DARK BLUE LATIN EURO-C SA
0547489 CT DARK BLUE LATIN EURO-C SA
0547493 CT DARK BLUE LATIN EURO-C France
0547493 CT DARK BLUE LATIN EURO-C France
0547494 CT DARK BLUE LATIN EURO-C Turkey
0547494 CT DARK BLUE LATIN EURO-C Turkey
0547496 CT DARK BLUE LATIN EURO-C ALS
0547496 CT DARK BLUE LATIN EURO-C ALS
0548087 CT DARK BLUE LATIN EURO-D
0548087 CT DARK BLUE LATIN EURO-D
0548088 CT DARK BLUE LATIN EURO-E
0548088 CT DARK BLUE LATIN EURO-E
0548089 CT DARK BLUE LATIN EURO-G LEBANON
0548089 CT DARK BLUE LATIN EURO-G LEBANON
0548090 CT DARK BLUE URDU EURO-G
0548090 CT DARK BLUE URDU EURO-G
0548091 CT DARK BLUE FARSI EURO-G
0548091 CT DARK BLUE FARSI EURO-G
0548092 CT DARK BLUE GREEK EURO-H CYPRUS
0548092 CT DARK BLUE GREEK EURO-H CYPRUS
0548093 CT DARK BLUE ARABIC EURO-G
0548093 CT DARK BLUE ARABIC EURO-G
0548094 CT DARK BLUE CYRILLIC EURO-E RUS
0548094 CT DARK BLUE CYRILLIC EURO-E RUS
0548095 CT DARK BLUE CYRILLIC EURO-E UKR
0548095 CT DARK BLUE CYRILLIC EURO-E UKR
0548096 CT DARK BLUE CYRILLIC EURO-E BUL
0548096 CT DARK BLUE CYRILLIC EURO-E BUL
0548097 CT DARK BLUE CYRILLIC EURO-E BEL
0548098 CT DARK BLUE HEBREW EURO-F
0548098 CT DARK BLUE HEBREW EURO-F
0548099 CT DARK BLUE STROKE APAC-S
0548100 CT DARK BLUE STROKE APAC-V
0548101 CT DARK BLUE LATIN APAC-T AUS
0548102 CT DARK BLUE LATIN APAC-T NZ
0548103 CT DARK BLUE LATIN APAC-T PHILLIP
0548104 CT DARK BLUE LATIN APAC-W
0548174 CT CHAMP BROWN LATIN EURO-C SA
0548174 CT CHAMP BROWN LATIN EURO-C SA
0548175 CT CHAMP BROWN LATIN EURO-C FRAN
0548175 CT CHAMP BROWN LATIN EURO-C FRAN
0548984 APAC-S DARK BLUE STROKE CTV_SG
0548985 APAC-S CHAMP BROWN STROKE CTV_SG
0548987 DARK BLUE STROKE APAC-S CTV_MY
0548988 CHAMP BROWN STROKE APAC-S CTV_MY
0548989 DARK BLUE LATIN APAC-T CTV_AU
0548990 CHAMP BROWN LATIN APAC-T CTV_AU
0548991 DARK BLUE LATIN APAC-T CTV_PH
0548992 CHAMP BROWN LATIN APAC-T CTV_PH
0548993 DARK BLUE LATIN APAC-W CTV_INDIA
0548994 CHAMP BROWN LATI APAC-W CTV_INDIA
0548995 DARK BLUE LATIN APAC-X CTV_INDO
0548996 CHAMP BROWN LATIN APAC-X CTV_INDO
0548997 DARK BLUE STROKE APAC-V CTV_VIET
0548998 CHAMP BROW STROKE APAC-V CTV_VIET
0549706 CT DARK BLUE THAI APAC-U
0549707 CT CHAMP BROWN THAI APAC-U
0549809 CT DARK BLUE THAI APAC-U CTV_THAI
0549810 CHAMP BROWN THAI APAC-U CTV_THAI

Nokia 6300 Produktcode für: RM-217

0537616 EURO-A, Latin, blksilver
0537619 EURO-B, Latin, blksilver
0537620 EURO-C, Latin, blksilver (empfohlen)
0537621 EURO-C UK, Latin, blksilver
0537622 EURO-C France FRANCE, Latin, blksilver
0537624 EURO-C ALS, Latin, blksilver
0537625 EURO-C TR TURKEY, Latin, blksilver
0537626 EURO-D, Latin, blksilver
0537627 EURO-E, Latin, blksilver
0537628 EURO-F, Hebrew, blksilver
0537629 MEA-3, Latin, blksilver
0537630 MEA-1, Arabic, blksilver
0537631 MEA-5, Farsi, blksilver
0537632 MEA-4, URDU, blksilver
0537633 EURO-H, Greek, blksilver
0537634 EURO-I, Cyrillic, blksilver
0537635 EURO-I
0537636 EURO-I
0537637 EURO-I
0537638 MEA-13, Latin, blksilver
0537674 APAC-P, BoPoMoFo, blksilver
0537675 APAC-Q, Stroke, blksilver
0537676 APAC-R, Stroke, blksilver
0537677 APAC-S, Stroke, blksilver
0537678 APAC-S MALAYSIA MALAYSIA, Stroke, blksilver
0537679 APAC-T, Latin, blksilver
0537681 APAC-T PHILIPPINES PHILIPPINES, Latin, blksilver
0537682 APAC-U, Thai, blksilver
0537683 APAC-V, Stroke, blksilver
0537684 APAC-W, Latin, blksilver
0537685 APAC-X, Stroke, blksilver
0538331 MEA-2, Arabic, blksilver
0538332 MEA-6, Latin, blksilver
0538333 MEA-7, Latin, blksilver
0538334 MEA-8, Latin, blksilver
0538335 MEA-9, Latin, blksilver
0538336 MEA-10, Latin, blksilver
0538337 MEA-11, Latin, blksilver
0538339 MEA-12, Latin, blksilver
0542153 AMER-L LTA DEFAULT, Latin, blksilver
0543123 EURO-I, Latin, blksilver
0543296 RM-217 SWAP TRX EURO-C, Latin, blacksilver
0543302 RM-217 LIGHTSWAP ENGINE EURO-C, Latin, blacksilver
0543377 RM-217 SWAP TRX EURO-C FR, Latin, blacksilver
0543380 RM-217 SWAP TRX EURO-C TR, Latin, blacksilver
0543381 RM-217 SWAP TRX EURO-I UKRAIN, Cyrillic, blacksilver
0543382 RM-217 SWAP TRX EURO-I RU, Cyrillic, blacksilver
0543383 RM-217 SWAP TRX MEA-13, Latin, blacksilver
0543384 RM-217 SWAP TRX EURO-F, Hebrew, blacksilver
0543385 RM-217 SWAP TRX EURO-H, Greek, blacksilver
0543386 RM-217 SWAP TRX MEA-1, Arabic, blacksilver
0543428 RM-217 LIGHTSWAP ENGINE EURO-C FR, Latin, blacksilver
0543434 RM-217 LIGHTSWAP ENGINE EURO-C TR, Latin, blacksilver
0543437 RM-217 LIGHTSWAP ENGINE EURO-I UKRAI, Cyrillic, blacksilver
0543440 RM-217 LIGHTSWAP ENGINE EURO-I RU, Cyrillic, blacksilver
0543442 RM-217 LIGHTSWAP ENGINE MEA-13, Latin, blacksilver
0543446 RM-217 LIGHTSWAP ENGINE APAC-U, Thai, blacksilver
0543447 RM-217 LIGHTSWAP ENG APAC-T PHILIP, Latin, blacksilver
0543448 RM-217 LIGHTSWAP ENGINE APAC-P, BoPoMoFo, blacksilver
0543449 RM-217 LIGHTSWAP ENGINE APAC-R, Stroke, blacksilver
0544034 MEA-14, Arabic, blksilver
0546403 RM-217 LIGHTSWAP ENGINE HONGKONG, Stroke, blacksilver
0546601 EURO-D NY, Latin, BLKSILVER
0546604 MEA-13 NY, Latin, BLKSILVER
0551697 APAC-W NY, Latin, blksilve

Nokia 6300i

0555967 RM-337 EURO-C DE ALL GREY

Nokia 6500 slide Produktcode für: RM-240

0557801 Vodafone silber DE
0563813 EURO-C CTV DE BLACK
0561720 EURO-C CTV DE SILVER

Nokia 6630 Produktcode für: RM-1

0518104 France
0518141 France
0517773 Euro1
0518190 Euro1
0518191 Euro1
0518119 Switzerland
0518144 Switzerland
0518120 Italy
0518145 Italy
0518142 Ger_Tur
0518117 Ger_Tur
0518118 Alps
0518143 Alps
0518121 Scandinavia1
0516982 Scandinavia1
0518122 Scandinavia2
0518146 Scandinavia2
0518123 Iceland
0518147 Iceland
0518124 Benelux1
0518148 Benelux1
0518149 Benelux2
0518125 Benelux2
0518168 Hebrew
0518107 Hebrew
0518138 CIS
0518163 CIS
0518126 Estonia
0518150 Estonia
0518127 Latvia
0518151 Latvia
0518128 Lithuania
0518152 Lithuania
0518129 Poland
0518153 Poland
0518130 Czech_Slovakia
0518154 Czech_Slovakia
0518131 Hungary
0518155 Hungary
0518132 Croatia
0518156 Croatia
0518157 Slovenia
0518133 Slovenia
0518134 Romania
0518159 Romania
0518135 Turkey
0518160 Turkey
0518136 Spain
0518161 Spain
0518137 Portugal
0518162 Portugal
0518105 Greece
0518166 Greece
0518167 RUSSIA
0518106 RUSSIA
0519362 RUSSIA
0519363 RUSSIA
0518139 Bulgaria
0518164 Bulgaria
0518140 Serbia
0518165 Serbia
0518108 Arabic
0518169 Arabic
0518192 Arabic
0518193 Arabic
0521688 Italy Lt Bronze
0521689 Italy Silver Blue
0529061 Italy Black
0521642 Germany3 Lt Bronze (empfohlen)
0521643 Germany3 Silver Blue (empfohlen)
0521677 Alps Lt Bronze
0521676 Alps Silver Blue
0521693 Scandinavia1 Lt Bronze
0521694 Scandinavia1 Silver Blue
0521823 Scandinavia2 Lt Bronze
0521824 Scandinavia2 Silver Blue
0524372 Singapore Cv
0524374 Malaysia Cv
0521637 France
0523641 Hong Kong
0523642 Hong Kong
0523639 Hong Kong
0528447 Hong Kong
0523638 Japan Lt Bronze
0522018 Thailand Lt Bronze
0522019 Thailand Silver Blue
0522028 India Silver Blue
0522031 India Lt Bronze
0522047 Indonesia Lt Bronze
0522048 Indonesia Silver Blue
0522049 Singapore Silver Blue
0522050 Singapore Lt Bronze
0522051 Vietnam Silver Blue
0522052 Vietnam Lt Bronze
0522053 Malesia Silver Blue
0522054 Malesia Lt Bronze
0522055 Philippines Silver Blue
0522056 Philippines Lt Bronze
0522089 Australia Silver Blue
0522094 Australia Lt Bronze
0522095 New Zealand Silver Blue
0522096 New Zealand Lt Bronze
0521729 POLAND LT BRONZE
0521730 POLAND SILVER BLUE

Nokia 6630 Produktcode für: RM-1

0518104 France
0518141 France
0517773 Euro1
0518190 Euro1
0518191 Euro1
0518119 Switzerland
0518144 Switzerland
0518120 Italy
0518145 Italy
0518142 Ger_Tur
0518117 Ger_Tur
0518118 Alps
0518143 Alps
0518121 Scandinavia1
0516982 Scandinavia1
0518122 Scandinavia2
0518146 Scandinavia2
0518123 Iceland
0518147 Iceland
0518124 Benelux1
0518148 Benelux1
0518149 Benelux2
0518125 Benelux2
0518168 Hebrew
0518107 Hebrew
0518138 CIS
0518163 CIS
0518126 Estonia
0518150 Estonia
0518127 Latvia
0518151 Latvia
0518128 Lithuania
0518152 Lithuania
0518129 Poland
0518153 Poland
0518130 Czech_Slovakia
0518154 Czech_Slovakia
0518131 Hungary
0518155 Hungary
0518132 Croatia
0518156 Croatia
0518157 Slovenia
0518133 Slovenia
0518134 Romania
0518159 Romania
0518135 Turkey
0518160 Turkey
0518136 Spain
0518161 Spain
0518137 Portugal
0518162 Portugal
0518105 Greece
0518166 Greece
0518167 RUSSIA
0518106 RUSSIA
0519362 RUSSIA
0519363 RUSSIA
0518139 Bulgaria
0518164 Bulgaria
0518140 Serbia
0518165 Serbia
0518108 Arabic
0518169 Arabic
0518192 Arabic
0518193 Arabic
0521688 Italy Lt Bronze
0521689 Italy Silver Blue
0529061 Italy Black
0521642 Germany3 Lt Bronze (empfohlen)
0521643 Germany3 Silver Blue (empfohlen)
0521677 Alps Lt Bronze
0521676 Alps Silver Blue
0521693 Scandinavia1 Lt Bronze
0521694 Scandinavia1 Silver Blue
0521823 Scandinavia2 Lt Bronze
0521824 Scandinavia2 Silver Blue
0524372 Singapore Cv
0524374 Malaysia Cv
0521637 France
0523641 Hong Kong
0523642 Hong Kong
0523639 Hong Kong
0528447 Hong Kong
0523638 Japan Lt Bronze
0522018 Thailand Lt Bronze
0522019 Thailand Silver Blue
0522028 India Silver Blue
0522031 India Lt Bronze
0522047 Indonesia Lt Bronze
0522048 Indonesia Silver Blue
0522049 Singapore Silver Blue
0522050 Singapore Lt Bronze
0522051 Vietnam Silver Blue
0522052 Vietnam Lt Bronze
0522053 Malesia Silver Blue
0522054 Malesia Lt Bronze
0522055 Philippines Silver Blue
0522056 Philippines Lt Bronze
0522089 Australia Silver Blue
0522094 Australia Lt Bronze
0522095 New Zealand Silver Blue
0522096 New Zealand Lt Bronze
0521729 POLAND LT BRONZE
0521730 POLAND SILVER BLUE

Nokia 6630 Produktcode für: ME

0527820 FRANCE MUSIC LIME GREEN
0527821 FRANCE MUSIC RUSTIC RED
0529313 FRANCE MUSIC ALUMINIUM GREY
0527803 EURO 1 MUSIC LIME GREEN
0527804 EURO 1 MUSIC RUSTIC RED
0528324 EURO 1 MUSIC GREY
0529305 EURO 1 MUSIC ALUMINIUM GREY
0527801 ITALY MUSIC LIME GREEN
0527802 ITALY MUSIC RUSTIC RED
0529304 ITALY MUSIC ALUMINIUM GREY
0527806 GERMANY3 MUSIC LIME GREEN (empfohlen)
0527807 GERMANY3 MUSIC RUSTIC RED (empfohlen)
0529306 GERMANY3 MUSIC ALUMINIUM GREY (empfohlen)
0527810 ALPS MUSIC LIME GREEN
0527811 ALPS MUSIC RUSTIC RED
0529308 ALPS MUSIC ALUMINIUM GREY
0527822 SCAND 1 MUSIC LIME GREEN
0527823 SCANDINAVIA 1 MUSIC RUSTIC RED
0529314 SCANDINAVIA 1 MUSIC ALUMINIUM GREY
0527818 BENELUX1 MUSIC LIME GREEN
0527819 BENELUX1 MUSIC RUSTIC RED
0529312 BENELUX1 MUSIC ALUMINIUM GREY
0529681 ESTONIA MUSIC RUSTIC RED
0529682 LATVIA MUSIC RUSTIC RED
0529683 LITHUANIA MUSIC RUSTIC RED
0529582 POLAND MUSIC ALUMINIUM GREY
0529583 POLAND MUSIC RUSTIC RED
0527814 TURKEY MUSIC LIME GREEN
0527815 TURKEY MUSIC RUSTIC RED
0529310 TURKEY MUSIC ALUMINIUM GREY
0527812 SPAIN MUSIC LIME GREEN
0527813 SPAIN MUSIC RUSTIC RED
0529309 SPAIN MUSIC ALUMINIUM GREY
0527808 PORTUGAL MUSIC LIME GREEN
0527809 PORTUGAL MUSIC RUSTIC RED
0529307 PORTUGAL MUSIC ALUMINIUM GREY
0529584 GREECE MUSIC ALUMINIUM GREY
0529585 GREECE MUSIC RUSTIC RED
0527816 RUSSIA MUSIC LIME GREEN
0527817 RUSSIA MUSIC RUSTIC RED
0529311 RUSSIA MUSIC ALUMINIUM GREY
0529971 BULGARIA MUSIC ALUMINIUM GREY
0529970 SERBIA MUSIC ALUMINIUM GREY
0527824 ARABIC MUSIC LIME GREEN
0527825 ARABIC MUSIC RUSTIC RED
0529315 ARABIC MUSIC ALUMINIUM GREY

Nokia 6680 Produktcode für: RM-36

0521688 Italy Lt Bronze
0521689 Italy Silver Blue
0521749 Euro 1 Stainless Silver
0529061 No Brand Italia
0516031 Euro1 Lt Bronze
0520999 Euro1 Silver Blue
0521637 France Silver Blue
0521638 France Lt Bronze
0521642 Germany3 Lt Bronze (empfohlen)
0521643 Germany3 Silver Blue (empfohlen)
0521676 Alps Silver Blue
0521677 Alps Lt Bronze
0521678 Switzerland Lt Bronze
0521682 Switzerland Silver Blue
0521693 Scandinavia1 Lt Bronze
0521694 Scandinavia1 Silver Blue
0521695 Iceland Lt Bronze
0521696 Iceland Silver Blue
0521697 Benelux1 Lt Bronze
0521698 Benelux1 Silver Blue
0521706 Benelux2 Silver Blue
0521707 Benelux2 Lt Bronze
0521723 Estonia Lt Bronze
0521724 Estonia Silver Blue
0521725 Latvia Silver Blue
0521726 Latvia Lt Bronze
0521727 Lithuania Lt Bronze
0521728 Lithuania Silver Blue
0521729 Poland Lt Bronze
0521730 Poland Silver Blue
0521731 Czech&slovakia Lt Bronze
0521732 Czech&slovakiasilver Blue
0521733 Hungary Lt Bronze
0521734 Hungary Silver Blue
0521735 Croatia Lt Bronze
0521736 Croatia Silver Blue
0521737 Slovenia Lt Bronze
0521738 Slovenia Silver Blue
0521740 Romania Lt Bronze
0521747 Romania Silver Blue
0521748 Spain Lt Bronze
0521762 Portugal Lt Bronze
0521763 Portugal Silver Blue
0521765 Cis Lt Bronze
0521766 Cis Silver Blue
0521776 Bulgaria Lt Bronze
0521777 Bulgaria Silver Blue
0521778 Serbia Lt Bronze
0521779 Serbia Silver Blue
0521780 Greece Lt Bronze
0521781 Greece Silver Blue
0521783 Turkey Lt Bronze
0521784 Turkey Silver Blue
0521795 Russia Lt Bronze
0521798 Russia Silver Blue
0521799 Rus/ukraine Lt Bronze
0521800 Rus/ukraine Silver Blue
0521801 Israel Lt Bronze
0521802 Israel Silver Blue
0521806 Arabic Lt Bronze
0521808 Arabic Silver Blue
0521816 Arabic/leb Lt Bronze
0521817 Arabic/leb Silver Blue
0521823 Scandinavia2 Lt Bronze
0521824 Scandinavia2 Silver Blue
0522018 Thailand Lt Bronze
0522019 Thailand Silver Blue
0522028 India Silver Blue
0522031 India Lt Bronze
0522047 Indonesia Lt Bronze
0522048 Indonesia Silver Blue
0522049 Singapore Silver Blue
0522050 Singapore Lt Bronze
0522051 Vietnam Silver Blue
0522052 Vietnam Lt Bronze
0522053 Malesia Silver Blue
0522054 Malesia Lt Bronze
0522055 Philippines Silver Blue
0522056 Philippines Lt Bronze
0522089 Australia Silver Blue
0522094 Australia Lt Bronze
0522095 New Zealand Silver Blue
0522096 New Zealand Lt Bronze
0523638 Japan Lt Bronze
0523639 Hong Kong
0523641 Hong Kong
0523642 Hong Kong
0524372 Singapore Cv
0524374 Malaysia Cv
0528447 Hong Kong

Nokia 6681 Produktcode für: RM-57

0521905 Italy White
0520073 Euro Blue
0521859 Sa Blue
0521861 France Blue
0521863 Germany Blue (empfohlen)
0521865 Alps Blue
0521866 Scandi1 Blue
0521867 Scandi2 Blue
0521868 Iceland Blue
0521869 Benelux Blue
0521870 Estonia Blue
0521871 Latvia Blue
0521872 Lithuania Blue
0521873 Poland Blue
0521874 Czech&Slovakia Blue
0521876 Hungary Blue
0521877 Croatia Blue
0521878 Slovenia Blue
0521879 Romania Blue
052188 Bulgaria Blue
052188 Cis Blue
052188 Portugal Blue
052188 Spain Blue
052188 Turkey Blue
0521886 Serbia Blue
0521887 Greece Blue
0521889 Russia Blue
0521890 Ukraine Blue
0521891 Israel Blue
0521892 Arabic Blue
0521894 Lebanon Blue
0521895 France White
0521897 Italy Blue
0521898 Switzerland Blue
0521899 Switzerland White
0521900 Alps White
0521901 Euro White
0521902 Sa White
0521903 Germany White (empfohlen)
0521906 Scandi1 White
0521907 Scandi2 White
0521908 Iceland White
0521909 Benelux White
0521910 Estonia White
0521911 Latvia White
0521912 Lithuania White
0521913 Poland White
0521914 Czech&Slovakia White
0521915 Hungary White
0521916 Croatia White
0521917 Slovenia White
0521918 Romania White
0521919 Turkey Blue
0521920 Bulgaria White
0521921 Spain White
0521922 Portugal White
0521923 Cis White
0521924 Serbia White
0521925 Greece White
0521926 Russia White
0521927 Ukraine White
0521928 Israel White
0521929 Arabic White
0521930 Lebanon White

Nokia 7373 Produktcode für: RM-209

0535813 EURO-C PINK LATIN (empfohlen)
0535819 EURO-C UK PINK LATIN
0535820 EURO-A PINK LATIN
0535821 EURO-B PINK LATIN
0535822 EURO-C FR PINK LATIN
0535823 EURO-C ALS PINK LATIN
0535824 EURO-C TR PINK LATIN
0535825 EURO-D PINK LATIN
0535826 EURO-E PINK LATIN
0535827 EURO-F PINK HEBREW
0535828 MEA-3 PINK LATIN
0535829 MEA-1 PINK ARABIC
0535830 MEA-5 PINK FARSI
0535831 MEA-4 PINK URDU
0535833 EURO-H PINK GREEK
0535834 EURO-I PINK CYRILLIC
0535835 EURO-I RU PINK CYRILLIC
0535836 EURO-I BRMD PINK CYRILLIC
0535838 EURO-I UKRAINE PINK CYRILLIC
0535839 MEA-13 PINK LATIN
0536549 EURO-C BRONZE LATIN
0536780 EURO-A BRONZE LATIN
0536781 EURO-B BRONZE LATIN
0536782 EURO-C UK BRONZE LATIN
0536783 EURO-C FR BRONZE LATIN
0536784 EURO-C ALS BRONZE LATIN
0536785 EURO-C TR BRONZE LATIN
0536786 EURO-D BRONZE LATIN
0536787 EURO-E BRONZE LATIN
0536788 EURO-F BRONZE HEBREW
0536789 MEA-3 BRONZE LATIN
0536790 MEA-1 BRONZE ARABIC
0536791 MEA-5 BRONZE FARSI
0536792 MEA-4 BRONZE URDU
0536793 EURO-H BRONZE GREEK
0536794 EURO-I BRONZE CYRILLIC
0536795 EURO-I RU BRONZE CYRILLIC
0536796 EURO-I BRMD BRONZE CYRILLIC
0536797 EURO-I UKRAINE BRONZE CYRILLIC
0536798 MEA-13 BRONZE LATIN
0538309 MEA-2 PINK ARABIC
0538310 MEA-2 BRONZE ARABIC
0538311 MEA-6 PINK LATIN
0538312 MEA-6 BRONZE LATIN
0538313 MEA-7 BRONZE LATIN
0538314 MEA-7 PINK LATIN
0538315 MEA-8 PINK LATIN
0538316 MEA-8 BRONZE LATIN
0538317 MEA-9 BRONZE LATIN
0538318 MEA-9 PINK LATIN
0538319 MEA-10 PINK LATIN
0538320 MEA-10 BRONZE LATIN
0538321 MEA-11 BRONZE LATIN
0538322 MEA-11 PINK LATIN
0538323 MEA-12 PINK LATIN
0538324 MEA-12 BRONZE LATIN
0540785 EURO-A BLA-CR LATIN
0540786 EURO-B BLA-CR LATIN
0540787 EURO-C BLA-CR LATIN
0540788 EURO-C UK BLA-CR LATIN
0540789 EURO-C FR BLA-CR LATIN
0540790 EURO-C ALS BLA-CR LATIN
0540791 EURO-C TR BLA-CR LATIN
0540793 EURO-D BLA-CR LATIN
0540794 EURO-E BLA-CR LATIN
0540795 EURO-F BLA-CR HEBREW
0540796 EURO-H BLA-CR GREEK
0540797 EURO-I BLA-CR CYRILLIC
0540801 EURO-I RU BLA-CR CYRILLIC
0540802 EURO-I BLA-CR CYRILLIC
0540803 EURO-I UKRAINE BLA-CR CYRILLIC
0540805 MEA-1 BLA-CR ARABIC
0540806 MEA-2 BLA-CR ARABIC
0540807 MEA-3 BLA-CR LATIN
0540808 MEA-4 BLA-CR URDU
0540809 MEA-5 BLA-CR FARSI
0540810 MEA-6 BLA-CR LATIN
0540811 MEA-7 BLA-CR LATIN
0540812 MEA-8 BLA-CR LATIN
0540815 APAC-R PINK STROKE CTV_CN
0540823 MEA-9 BLA-CR LATIN
0540824 MEA-10 BLA-CR LATIN
0540825 MEA-11 BLA-CR LATIN
0540826 MEA-12 BLA-CR LATIN
0540827 MEA-13 BLA-CR LATIN
0543125 EURO-I PINK LATIN
0543127 EURO-I BRONZE LATIN
0543128 EURO-I BLA-CR LATIN
0545452 MEA-2 CTV ME-UAE V2 BLACK
0545453 MEA-2 CTV ME-UAE V2 BRONZE
0545454 MEA-2 CTV ME-UAE V2 PINK
0545625 MEA-1 CTV ME-LEVANT BLACK
0545627 MEA-1 CTV ME-LEVANT BRONZE
0545628 MEA-1 CTV ME-LEVANT PINK
0546645 EURO-C PINK LATIN VALLI
0546646 EURO-C BLA-CR LATIN VALLI
0546648 EURO-C UK PINK LATIN VALLI
0546649 EURO-C UK BLA-CR LATIN VALLI
0546650 EURO-C FR PINK LATIN VALLI
0546651 EURO-C FR BLA-CR LATIN VALLI
0546652 EURO-I RU PINK CYRILLIC VALLI
0546653 EURO-I RU BLA-CR CYRILLIC VALLI
0546818 EURO-A PINK LATIN VALLI
0546819 EURO-A BLA-CR LATIN VALLI
0548084 EURO-C ALS PINK LATIN VALLI
0548086 EURO-C ALS BLA-CR LATIN VALLI

Nokia APAC

0535841 APAC-P PINK BOPOMOFO
0535843 APAC-Q PINK STROKE
0535844 APAC-R PINK STROKE
0535846 APAC-S PINK STROKE
0535847 APAC-S MALAYSIA PINK STROKE
0535848 APAC-T PINK LATIN
0535850 APAC-T PHIL PINK LATIN
0535851 APAC-U PINK THAI
0535852 APAC-V PINK STROKE
0535854 APAC-W PINK LATIN
0535855 APAC-X PINK STROKE
0536803 APAC-P BRONZE BOPOMOFO
0536815 APAC-Q BRONZE STROKE
0536816 APAC-R BRONZE STROKE
0536818 APAC-S BRONZE STROKE
0536820 APAC-S MALAYSIA BRONZE STROKE
0536824 APAC-T BRONZE LATIN
0536828 APAC-T PHILLIPINES BRONZE LATIN
0536830 APAC-U BRONZE THAI
0536831 APAC-V BRONZE STROKE
0536832 APAC-W BRONZE LATIN
0536833 APAC-X BRONZE STROKE
0544962 APAC-T PINK LATIN OPV_OPTUS
0544963 APAC-T COPPER LATIN OPV_OPTUS
0544964 APAC-T BLA-CR LATIN OPV_OPTUS
0540887 APAC-U BLA-CR THAI
0540888 APAC-V BLA-CR STROKE
0540889 APAC-W BLA-CR LATIN
0540890 APAC-X BLA-CR STROKE
0540831 APAC-P BLA-CR BOPOMOFO
0540869 APAC-R COPPER STROKE CTV_CN
0540875 APAC-Q BLA-CR STROKE
0540876 APAC-R BLA-CR STROKE
0540879 APAC-S BLA-CR STROKE
0540881 APAC-S MALAYSIA BLA-CR STROKE
0540884 APAC-T BLA-CR LATIN
0540885 APAC-T PHILLIPINES BLA-CR LATIN
0541005 APAC-P PINK BOPOMOFO CTV_TW
0541006 APAC-P COPPER BOPOMOFO CTV_TW
0541007 APAC-Q PINK STROKE CTV_HK
0541008 APAC-Q COPPER STROKE CTV_HK
0541366 APAC-R BLA-CR STROKE CTV_CN
0541367 APAC-P BLA-CR BOPOMOFO CTV_TW
0541368 APAC-Q BLA-CR STROKE CTV_HK

Nokia 7390 Produktcode für: RM-140

0534526 Euro C Latin Black Bronze (deutsch)
0514998 Euro C LatinChrome
0534714 Euro C LatinPowder_Pink
0515004 Euro D Latin Chrome
0515010 Euro G Arabic Chrome
0515006 Euro_F_Israel_Chrome
0534534 Euro_F_Hebrew_Israel_Black_Bronze
0534722 Euro_F_Hebrew_Israel_Powder_Pink
0534725 Euro_G_Farsi_Iran_Powder_Pink
0534525 Euro_B_Latin_Black_Bronze
0515011 Euro_H_Greek_Greece_Chrome

Nokia 8600 Scirocco Produktcode für: RM-164

0548916 03.52 MEA-C, Latin, Black
0554888 04.00 RM-164 8600 EURO-A TDC DK BLACK
0549977 03.52 Swap, EURO-C, Latin, Black(empfohlen)
0548204 03.52 EURO-B, Latin, Black
0550028 03.52 Swap, EURO-I, Cyrillic, Black
0551698 04.00 RM-164 8600 EURO-B ERA PL BLACK
0551606 04.00 APAC-P, Black, CTV_TW BoPoMoFo
0549908 04.00 RM-164 8600 EURO-E CTV LITHUANIA BLACK
0551962 04.00 RM-164 8600 EURO-C KPN NL BLACK
0550881 04.00 RM-164 8600 EURO-A CTV NORWAY BLACK
0550136 03.52 RM-164 8600 EURO-C CTV UK BLACK
0557091 03.52 RM-164 8600 EURO-C TIM IT BLACK
0550850 04.00 RM-164 8600 EURO-A CTV DENMARK BLACK
0549201 03.52 Light Swap, APAC-S, Stroke, Black
0550847 04.00 RM-164 8600 EURO-A CTV SWEDEN BLACK
0549211 03.52 Light Swap, EURO-I, Cyrillic, Black
0548923 03.52 EURO-H, Greek, Black
0549210 03.52 Light Swap, EURO-I, Cyrillic, Black
0545732 03.52 APAC-U, Thai, Black
0548211 03.52 EURO-D, Latin, Black
0547148 03.52 Light Swap, EURO-C, Latin, Black
0549212 03.52 Light Swap, EURO-C, Latin, Black
0545731 03.52 APAC-S, Stroke, Black
0552010 04.00 RM-164 8600 EURO-C CTV CH BLACK
0550806 03.52 RM-164 8600 EURO-C TMO GERMANY BLACK
0550919 04.00 RM-164 8600 EURO-C CTV SPAIN BLACK
0550821 03.52 RM-164 8600 EURO-C TMO UNITED KINGDOM BLACK
0551700 03.52 RM-164 8600 EURO-D TMO CZECH REPUBLIC BLACK
0550844 04.00 RM-164 8600 EURO-A CTV FINLAND BLACK
0549209 03.52 Light Swap, EURO-I, Cyrillic, Black
0549963 03.52 Swap, MEA-C, Latin, Black
0550032 03.52 Swap, EURO-I, Cyrillic, Black
0548927 03.52 MEA-G, Arabic, Black
0549939 04.00 RM-164 8600 EURO-I CTV RUSSIA BLACK
0549978 03.52 Swap, EURO-I, Cyrillic, Black
0551685 03.52 MEA-G, Latin, Black
0552395 03.52 RM-164 8600 EURO-C MOBILKOM AT BLACK
0548917 03.52 EURO-C, Latin, Black
0548210 03.52 EURO-C, Latin, Black
0549213 03.52 Light Swap, MEA-C, Latin, Black
0545730 03.52 APAC-X, Stroke, Black
0552929 03.52 RM-164 8600 EURO-C VODAFONE ES BLACK
0550809 03.52 RM-164 8600 EURO-C TMO AUSTRIA BLACK
0551946 03.52 RM-164 8600 EURO-C VODA LIVE UK BLACK
0549853 03.52 Light Swap, APAC-T, Latin, Black
0549207 03.52.01 Light Swap, APAC-R, Black, Stroke
0546145 03.52 EURO-C UK, Latin, Black
0548925 03.52 EURO-I, Cyrillic, Black
0549818 03.52 RM-164 8600 EURO-C CTV TURKEY BLACK
0555487 04.00 RM-164 8600 EURO-D CTV HR BLACK
0550027 03.52 Swap, EURO-C, Latin, Black
0548213 03.52 EURO-E, Latin, Black
0550029 03.52 Swap, MEA-G, Arabic, Black
0546419 04.00 APAC-Q, Black, Stroke
0548918 03.52 EURO-C ALS, Latin, Black
0549214 03.52 Light Swap, EURO-C, Latin, Black
0553937 04.00 RM-164 8600 EURO-C CTV DE BLACK
0546703 03.52 APAC-S, Stroke, Black
0548920 03.52 MEA-G, Latin, Black
0551604 04.00 APAC-R, Black, ctv_cn Stroke
0548921 03.52 MEA-G, Urdu, Black
0546704 03.52 APAC-V, Stroke, Black
0551500 03.52 RM-164 8600 Swap AMER-N NA REGIONAL BLACK
0550031 03.52 Swap, EURO-F, Hebrew, Black
0551605 04.00 APAC-Q, Black, CTV_HK Stroke
0548209 03.52 EURO-C, Latin, Black
0552419 03.52 RM-164 8600 EURO-C VODAFONE DE BLACK
0550030 03.52 Swap, EURO-H, Greek, Black
0552996 03.52 RM-164 8600 AMER-N SUNCOM PR BLACK
0550845 04.00 RM-164 8600 EURO-I CTV UKRAINE BLACK
0549966 03.52 Swap, EURO-C, Latin, Black
0548200 03.52 EURO-A, Latin, Black
0551256 04.00 RM-164 8600 EURO-C CTV PT BLACK
0556479 03.52 RM-164 8600 EURO-D PANNON HU BLACK
0554395 04.00 RM-164 8600 EURO-C T-MOBILE NL BLACK
0551122 04.00 RM-164 8600 EURO-C CTV FRANCE BLACK
0551900 03.52 RM-164 8600 AMER-N NA REGIONAL BLACK

Nokia 8800 Arte Produktcode für: RM-233

0552275 05.21 APAC-W, Latin, Black
0557222 05.21 APAC-U, Thai, Brown
0552135 05.21 MEA-5, Farsi, Black
0557187 05.21 MEA-12, Latin, Brown
0557148 05.21 EURO-H, Greek, Brown
0553836 05.21 SWAP EURO F
0553837 05.21 SWAP MEA 1
0557183 05.21 MEA-8, Latin, Brown
0557149 05.21 EURO-I RU, Cyrillic, Brown
0555826 05.21 MEA-10, Latin, Black
0557110 05.21 EURO-A, Latin, Brown
0547866 05.21 EURO-C, Latin, Black
0552144 05.21 MEA-13, Latin, Black
0553908 05.21 Light SWAP Hong Kong
0552143 05.21 MEA-12, Latin, Black
0553783 05.21 SWAP EURO C Turkey
0551995 05.21 EURO-I, Latin, Black
0553846 05.21 Light SWAP Russia
0551991 05.21 EURO-H, Greek, Black
0551986 05.21 EURO-E, Latin, Black
0552276 05.21 APAC-X, Stroke, Black
0557133 05.21 EURO-D, Latin, Brown
0551992 05.21 EURO-I RU, Cyrillic, Black
0551978 05.21 EURO-A, Latin, Black
0557150 05.21 EURO-I UKRAINE, Cyrillic, Brown
0557185 05.21 MEA-10, Latin, Brown
0552142 05.21 MEA-11, Latin, Black
0557119 05.21 EURO-C ALS, Latin, Brown
0557151 05.21 EURO-I, Cyrillic, Brown
0551993 05.21 EURO-I UKRAINE, Cyrillic, Black
0557156 05.21 MEA-3, Latin, Brown
0553784 05.21 SWAP EURO I Russia
0553845 05.21 Light SWAP Taiwan
0558986 05.21 APAC-T NZ, Latin, Brown
0551982 05.21 EURO-C TR, Latin, Black
0557221 05.21 APAC-T PHILLIPINES, Latin, Brown
0553848 05.21 Light SWAP Turkey
0552272 05.21 APAC-U, Thai, Black
0557224 05.21 APAC-W, Latin, Brown
0552136 05.21 MEA-6, Latin, Black
0552271 05.21 APAC-T PHILLIPINES, Latin, Black
0557116 05.21 EURO-C, Latin, Brown
0557153 05.21 EURO-I BRMD, Cyrillic, Brown
0557179 05.21 MEA-4, Urdu, Brown
0557152 05.21 EURO-I, Latin, Brown
0557188 05.21 MEA-13, Latin, Brown
0553843 05.21 Light SWAP Philippines
0553785 05.21 SWAP EURO I Ukraine
0552264 05.21 APAC-P, BoPoMoFo, Black
0557132 05.21 EURO-C UK, Latin, Brown
0553849 05.21 Light SWAP France
0553838 05.21 SWAP EURO H
0551990 05.21 EURO-F, Hebrew, Black
0551983 05.21 EURO-C UK, Latin, Black
0551994 05.21 EURO-I, Cyrillic, Black
0557225 05.21 APAC-X, Stroke, Brown
0557217 05.21 APAC-Q, Stroke, Brown
0551981 05.21 EURO-C FR, Latin, Black
0557218 05.21 APAC-S, Stroke, Brown
0557182 05.21 MEA-7, Latin, Color
0552274 05.21 APAC-V, Stroke, Black
0552269 05.21 APAC-S MALAYSIA, Stroke, Black
0557220 05.21 APAC-T, Latin, Brown
0557136 05.21 EURO-E, Latin, Brown
0557113 05.21 EURO-B, Latin, Brown
0555823 05.21 MEA-2, Arabic, Black
0552140 05.21 MEA-9, Latin, Black
0552134 05.21 MEA-4, Urdu, Black
0552270 05.21 APAC-T, Latin, Black
0551980 05.21 EURO-C ALS, Latin, Black
0555825 05.21 MEA-7, Latin, Color
0559379 05.21 RM-233 8800e1 EURO-C CTV UK BLACK
0552265 05.21 APAC-Q, Stroke, Black
0557155 05.21 MEA-2, Arabic, Brown
0552125 05.21 EURO-I BRMD, Cyrillic, Black
0557154 05.21 MEA-1, Arabic, Brown
0557139 05.21 EURO-F, Hebrew, Brown
0557223 05.21 APAC-V, Stroke, Brown
0551979 05.21 EURO-B, Latin, Black
0558985 05.21 APAC-T NZ, Latin, Black
0557219 05.21 APAC-S MALAYSIA, Stroke, Brown
0552133 05.21 MEA-3, Latin, Black
0551984 05.21 EURO-D, Latin, Black
0552130 05.21 MEA-1, Arabic, Black
0557189 05.21 MEA-14, Arabic, Brown
0557216 05.21 APAC-P, BoPoMoFo, Brown
0553847 05.21 Light SWAP Ukraine
0552268 05.21 APAC-S, Stroke, Black
0557186 05.21 MEA-11, Latin, Brown
0557129 05.21 EURO-C FR, Latin, Brown
0552139 05.21 MEA-8, Latin, Black
0553794 05.21 Light SWAP EURO C
0557181 05.21 MEA-6, Latin, Brown
0552145 05.21 MEA-14, Arabic, Black
0557184 05.21 MEA-9, Latin, Brown
0557180 05.21 MEA-5, Farsi, Brown
0553695 05.21 SWAP EURO C
0557131 05.21 EURO-C TR, Latin, Brown
0554471 05.21 Light SWAP APAC Generic

Nokia E50-1 (incl. Cam) Produktcode für: RM-170

0531433 Euro 1
0530669 EURO 1 WHITE
0535574 EURO 1 WHITE (RD)
0535606 EURO 1 BLACK
0535668 RUSSIAN BLACK
0536122 EURO 1 – FRANCE BLACK
0536128 EURO2 – BLACK (empfohlen)
0536129 EURO2 – Turkey BLACK
0536130 EURO2 – SA BLACK
0536131 SCANDINAVIA BLACK
0536132 BALTIAN BLACK
0536185 EURO 1 – FRANCE WHITE
0536188 EURO2 – WHITE
0536190 EURO2 – Turkey WHITE
0536193 EURO2 -SA WHITE
0536195 SCANDINAVIA WHITE
0536198 BALTIAN WHITE
0536233 BALKANS WHITE
0536235 BALKANS Greece and Cyprus WHITE
0536236 ARABIC – Lebanon WHITE
0536249 ARABIC – Gulf WHITE
0536250 Hebrew – Israel WHITE
0536251 BALKANS BLACK
0536257 BALKANS Greece and Cyprus BLACK
0536258 ARABIC – Lebanon BLACK
0536259 ARABIC – Gulf BLACK
0536260 Hebrew – Israel BLACK
0536322 RUSSIAN WHITE
0536323 EURO3 WHITE
0536324 EURO3 BLACK
0536348 EURO 1 – ALPS WHITE
0536349 EURO 1 – ALPS BLACK
0536378 RUSSIAN – Ukraine WHITE
0536380 RUSSIAN – Ukraine BLACK
0536381 RUSSIAN CIS WHITE
0536382 RUSSIAN CIS BLACK
0536415 BELARUS/MOLDOVA BLACK
0536416 BELARUS/MOLDOVA WHITE
0535683 CTR LTA BLACK
0536732 CTR LTA WHITE

Nokia APAC

0534444 Taiwan Black
0534445 APAC 2 Black
0534446 Singapore Black
0534447 APAC 1 China Light Blue
0534448 Philippines Black
0534449 APAC 3 Australia Black
0534450 APAC 3 New Zealand Black
0534451 Thailand Black
0534452 Indonesia Black
0534453 India Black
0535553 Taiwan White
0535554 APAC 2 White
0535555 Singapore White
0535556 Philippines White
0535557 APAC 3 Australia White
0535559 APAC 3 New Zealand White
0535561 Thailand White
0535563 Indonesia White
0535572 India White
0535688 APAC 1 China Black
0536361 Malaysia Black

Nokia E50-2 Produktcode für: RM-171

0536145 Euro 2

Nokia E51-1 Produktcode für: RM-244

0557526 E-Plus Handy
0552191 ohne Branding

Nokia APAC

0534454 Taiwan Black
0534457 APAC 2 Black
0534458 Singapore Black
0534459 APAC 1 China Light Blue
0534460 Philippines Black
0534461 APAC 3 Australia Black
0534462 APAC 3 NZ Black
0534463 Thailand Black
0534464 Indonesia Black
0534465 India Black
0535689 APAC 1 China Black
0536362 Malaysia Black

Nokia E60 Produktcode für: RM-49

0519047 Euro1 Silver
0520472 Us Default Silver
0524270 Thailand Silver
0524271 Indonesia Silver
0524272 India Silver
0524274 Apac2 Silver
0524275 Apac1 Silver
0524276 Apac3 Silver
0524327 Euro2 Turkey Silver
0524328 Euro1 France Silver
0524329 Euro1 Alps Silver
0524383 Euro2 Silver (empfohlen)
0524418 Euro2 South Africa Silver
0524435 Euro2 Black
0524436 Euro2 Grey
0524507 Scandinavia Silver
0524508 Baltian Silver
0524509 Russian Silver
0524510 Russian Ukraine Silver
0524652 Russian Cis Silver
0524653 Euro3 Silver
0524654 Balkans Silver
0524655 Balkans Greece/Cypros Silver
0524674 Arabic Lebanon Silver
0524675 Arabic Gulf Silver
0524676 Hebrew Israel Silver
0524929 Euro1 Grey
0524930 Euro1 Black
0526765 Apac1 Black
0526766 Thailand Black
0526767 Apac3 Grey
0535642 Finland Country Variant
0535685 Belarus/Moldova Silver

Nokia E61 Produktcode für: RM-89

0524752 Euro-K1 BELARUS/MOLDOVA SILVER
0530143 Euro-C ALS Silver (enthält deutsch)
0530144 Euro-D ALS Silver
0530085 Euro-K1 RU Silver
0530150 Euro-K1 UA Silver
0530145 Euro-M ALS Silver
0530149 Euro-K1 LV/CIS Silver
0532595 Euro-K2 LV/LT Silver
0523307 Euro-A Silver
0530151 Euro-A2 Silver
0529654 Euro-B1 Silver
0529660 Euro-B2 Silver
0529661 Euro-C Silver (enthält deutsch)
0529663 Euro-D Silver
0529664 Euro-E1 Silver
0530146 Euro-E2 Silver
0530080 Euro-F Silver (enthält deutsch)
0530081 Euro-G1 Silver (enthält deutsch)
0532623 Euro-G2 Silver (enthält deutsch)
0530082 Euro-H Silver
0530083 EURO-I SILVER (enthält deutsch)
0530084 EURO-J SILVER (enthält deutsch)
0530091 EURO-L SILVER (enthält deutsch)
0530093 EURO-M SILVER
0530094 EURO-N SILVER (enthält deutsch)
0530095 EURO-Y SILVER
0530096 EURO-Z SILVER
0538128 EURO-V1
0538129 EURO-V2

Nokia E61i Produktcode für: RM-227

0538563 EURO A Mocha/Silver
0542889 EURO A ICASA Mocha/Silver
0541668 EURO B1 Mocha/Silver
0542884 EURO B2 Mocha/Silver
0541670 EURO C Mocha Silver (empfohlen)
0541671 EURO D ALS Mocha/Silver
0542888 EuroC ALS Mocha/Silver
0542890 EURO D French Mocha/Silver
0542890 EURO D French Mocha/Silver
0542891 EuroE2 Mocha/Silver
0542892 EuroF Mocha/Silver
0542892 EuroF Mocha/Silver
0542900 EURO N Mocha/Silver
0542894 EuroG2 Mocha/Silver
0542895 EURO H Mocha/Silver
0542896 EURO I Mocha/Silver
0542897 EURO J Mocha/Silver
0541676 Euro K1 Mocha/Silver
0543953 EuroK1(RU) Mocha/Silver
0543956 EuroK1(MD) Mocha/Silver
0542898 EURO K2 Mocha/Silver
0542899 EURO L Mocha/Silver
0541675 EURO M Mocha/Silver
0545785 EURO M ALS Mocha/Silver
0542901 EURO Y Mocha/Silver
0541677 EURO Z Mocha/Silver
0546940 AZERTY Mocha/Silver

Nokia E65 Produktcode für: RM-208

0515275 EURO 1 FRANCE
0536850 EURO 1
0542318 EURO 1 FRANCE
0543459 EURO 1
0543460 EURO 1
0545446 EURO 1
0515278 EURO 2
0515279 EURO 2 TURKEY
0542320 EURO 2
0542321 EURO 2 TURKEY
0551988 Vodafone Deutschland
0515293 SCANDINAVIA
0542323 SCANDINAVIA
0515294 BALTIAN
0542324 BALTIAN
0515295 RUSSIAN
0515297 RUSSIAN UA
0515298 RUSSIAN CIS
0515301 BULGARIAN
0515302 MOLDOVA/BELARUS
0542329 RUSSIAN
0542330 RUSSIAN UA
0542331 RUSSIAN CIS
0542332 BULGARIAN
0542333 MOLDOVA/BELARUS
0515304 EURO 3
0542334 EURO 3
0515305 BALKANS SLO/SER
0515306 BALKANS Greece
0542345 BALKANS SLO/SER
0542346 BALKANS Greece/Cypros
0515309 ARABIC Latin
0515311 ARABIC Arabic
0542347 ARABIC Latin
0542348 ARABIC Arabic
0515312 HEBREW Israel
0542349 HEBREW Israel
0515276 EURO 1 ALPS
0542319 EURO 1 ALPS

Nokia E66

0552844  RM-343 CTR EURO1 GREY STEEL
0556384  RM-343 CTR EURO1 WHITE STEEL
0558453  RM-343 CTR EURO1 ALPS WHITE STEEL
0557931  RM-343 CTR EURO2 GREY STEEL
0558454  RM-343 CTR EURO2 WHITE STEEL
0557930  RM-343 CTR EURO2 ALPS GREY STEEL

Nokia E70 Produktcode für: RM-10

0516117 CUSTOM TR EURO-A
0527028 CUSTOM TR EURO-A ICASA
0525904 CUSTOM TR EURO-B
0526204 CUSTOM TR EURO-C
0526367 CUSTOM TR EURO-C ALS
0526205 CUSTOM TR EURO-D
0526368 CUSTOM TR EURO-D ALS
0526206 CUSTOM TR EURO-E
0526207 CUSTOM TR EURO-F
0526208 CUSTOM TR EURO-G
0526211 CUSTOM TR EURO-H
0526371 CUSTOM TR EURO-I
0526639 CUSTOM TR EURO-J
0526641 CUSTOM TR EURO-K
0527012 CUSTOM TR EURO-K RU
0527014 CUSTOM TR EURO-K UA
0526644 CUSTOM TR EURO-L
0526646 CUSTOM TR EURO-M
0526370 CUSTOM TR EURO-M ALS
0526649 CUSTOM TR EURO-N
0527018 CUSTOM TR EURO-Y
0527023 CUSTOM TR EURO-Z
0525372 US-V BRAZIL CUSTOMER TRANCEIVER
0517641 US-V LTA CUSTOMER TRANCEIVER
0536389 RM-10 CTR BELARUS/MOLDOVA

Nokia APAC

0527538 CUSTOM TR APAC-R SINGAPORE
0517643 CUSTOM TR APAC-S
0527539 CUSTOM TR APAC-S AUSTRALIA
0527542 CUSTOM TR APAC-S INDONESIA
0527543 CUSTOM TR APAC-S PHILIPPINES
0519181 CUSTOM TRANSCEIVER APAC-P
0519275 CUSTOM TRANSCEIVER APAC-Q
0519273 CUSTOM TRANSCEIVER APAC-S Malaysia
0519274 CUSTOM TRANSCEIVER APAC-T

Nokia E71 Produktcode für: RM-346

0558785  EURO C GERMANY GREY STEEL
0561088  CTR EURO C WHITE STEEL

Nokia E90 Produktcode für: RM-42

0552633 German eplus
0554006 o2 Germany Mocca
0514979 EMEA 1 UK Red
0533332 EMEA 1 UK Moccar
0544294 EMEA 1 South Africa Moccar
0544295 EMEA 2 Scandinavian 1 Moccar
0544297 EMEA 4 Moccar
0544351 EMEA 5 German Moccar
0544356 EMEA 8 Spain Moccar
0544380 EMEA 9 Turkey Moccar
0544383 EMEA 11 Greece Moccar
0544384 EMEA 13 Poland Moccar
0544388 EMEA 14 Russia Moccar
0544393 EMEA 14 Ukraine Moccar
0544403 EMEA 15 Italy Moccar
0544406 EMEA 16 Arabia 1 Moccar
0544485 Singapore Moccar
0545807 EMEA 3 Scandinavian 2 Moccar
0545983 EMEA 1 South Africa Red
0545986 EMEA 2 Scandinavian 1 Red
0545988 EMEA 3 Scandinavian 2 Red
0545990 EMEA 5 German Red
0545995 EMEA 14 Russia Red
0545997 EMEA 15 Italy Red
0545999 EMEA 16 Arabia 1 Red
0546493 EMEA 4 Red
0546435 EMEA 12 Hungary Moccar
0546526 EMEA 10 Czech Moccar
0548270 SWAP EMEA 5 German Red
0550193 EMEA 10 Czech Red
0552044 EMEA 7 France Native Red
0552045 EMEA 7 France Native Moccar

Nokia N70 Produktcode für: RM-84

0530431 T-Mobile
0530396 Vodafone
0522157 Euro-1 / Stainless Silver & Black
0523737 Euro-1 / Ivory Pearl & Aubergine
0523980 France / Ivory Pearl & Aubergine
0523982 France / Stainless Silver & Black
0523985 Alps / Ivory Pearl & Aubergine
0523986 Alps / Stainless Silver & Black
0523987 Euro-2 / Ivory Pearl & Aubergine
0523988 Euro-2 / Stainless Silver & Black
0523989 Turkey / Ivory Pearl & Aubergine
0523990 Turkey / Stainless Silver & Black
0523991 South africa / Ivory Pearl & Aubergine
0523992 South africa / Stainless Silver & Black
0523993 Scandinavia / Ivory Pearl & Aubergine
0523994 Scandinavia / Stainless Silver & Black
0524005 Baltian / Ivory Pearl & Aubergine
0524006 Baltian / Stainless Silver & Black
0524007 Russian / Stainless Silver & Black
0524008 Russian / Ivory Pearl & Aubergine
0524009 CIS, Bulgaria / Ivory Pearl & Aubergine
0524010 CIS, Bulgaria / Stainless Silver & Black
0524086 Ukraine / Stainless Silver & Black
0524088 Ukraine / Ivory Pearl & Aubergine
0524089 Romania / Ivory Pearl & Aubergine
0524091 Romania / Stainless Silver & Black
0524090 Hungary, Czech, Slovakia & Poland / Ivory Pearl & Aubergine
0524092 Hungary, Czech, Slovakia & Poland / Stainless Silver & Black
0524099 Balkans / Ivory Pearl & Aubergine
0524100 Balkans / Stainless Silver & Black
0524105 Greece & Cyprus / Ivory Pearl & Aubergine
0524106 Greece & Cyprus / Stainless Silver & Black
0524107 Lebanon / Ivory Pearl & Aubergine
0524108 Lebanon / Stainless Silver & Black
0524109 Gulf / Ivory Pearl & Aubergine
0524110 Gulf / Stainless Silver & Black
0524111 Israel / Ivory Pearl & Aubergine
0524112 Israel / Stainless Silver & Black
0533531 Euro-1 / Black and Stainless Silver
0533652 France / Black and Stainless Silver
0533653 Alps / Black and Stainless Silver
0533654 Euro-2 / Black and Stainless Silver
0533655 Turkey / Black and Stainless Silver
0533677 South africa / Black and Stainless Silver
0533681 Scandinavia / Black and Stainless Silver
0533682 Baltian / Black and Stainless Silver
0533691 Russian / Black and Stainless Silver
0533694 Ukraine / Black and Stainless Silver
0533695 CIS, Bulgaria / Black and Stainless Silver
0533696 Hungary, Czech, Slovakia & Poland / Black and Stainless Silver
0533699 Balkans / Black and Stainless Silver
0533700 Greece & Cyprus / Black and Stainless Silver
0533702 Lebanon / Black and Stainless Silver
0533703 Gulf / Black and Stainless Silver
0533704 Israel / Black and Stainless Silver
0533705 Romania / Black and Stainless Silver

Nokia APAC

0539266 Apac1
0539272 Philippines
0539273 Australia
0539353 New Zealand
0539275 Indonesia
0539276 India, Vietnam
0539270 Thailand

Nokia N70 ME Produktcode für: RM-84

0536418 Euro-1 / Music edition
0539211 France / Music edition
0539212 ALPS / Music edition
0539213 Euro-2 / Music edition
0539214 Turkey / Music edition
0539216 South Africa / Music edition
0539218 Scandinavia / Music edition
0539221 Baltian / Music edition
0539222 Russian / Music edition
0539224 Ukraine / Music edition
0539226 CIS, Bulgaria / Music edition
0539229 Hun, Czech, Slov / Music edition
0539232 Balkans / Music edition
0539233 Greece/Cyprus / Music edition
0539237 Lebanon / Music edition
0539240 GULF / Music edition
0539242 Israel / Music edition
0539243 Romania / Music edition
0539244 Belarus/Moldova / Music edition
0543026 MEA1 / Music edition
0543027 MEA2 / Music edition

Nokia APAC

0524113 Taiwan / Stainless Silver & Black
0524114 Taiwan / Ivory Pearl and Aubergine
0515431 Taiwan
0515464 Taiwan
0524115 Hong Kong / Ivory Pearl and Aubergine
0524116 Hong Kong / Stainless Silver & Black
0515430 HongKong
0515463 HongKong
0524117 APAC1 / Ivory Pearl and Aubergine
0524118 APAC1 / Stainless Silver & Black
0534687 APAC1
0524119 Philipines / Ivory Pearl and Aubergine
0524120 Philipines / Stainless Silver & Black
0534678 Philipines
0515433 Philipines
0515466 Philipines
0515434 Australia
0515435 New Zealnd
0515467 Australia
0515468 New Zealnd
0524122 Australia, New Zealand / Stainless Silver & Black
0524123 Australia, New Zealand / Ivory Pearl and Aubergine
0534699 Australia, New Zealand
0524124 Thailand / Ivory Pearl and Aubergine
0524125 Thailand / Stainless Silver & Black
0534677 Thailand
0515432 Thailand
0515465 Thailand
0524126 Indonesia / Ivory Pearl and Aubergine
0524127 Indonesia / Stainless Silver & Black
0534654 Indonesia
0515436 Indonesia
0515469 Indonesia
0524128 India, Vietnam / Ivory Pearl and Aubergine
0524129 India, Vietnam / Stainless Silver
0534652 India, Vietnam
0515437 India, Vietnam
0515470 India, Vietnam

Nokia N70-5 Produktcode für: RM-99

0524133 CMCC
0529323 CMCC/Stainless Silver & Black
0529331 China/Stainless Silver & Black
0534239 China/RB
0534263 CMCC/RB

Nokia N71 Produktcode für: RM-67

0521298 CT EURO A – Black_Silver
0522786 CT EURO B – Black_Silver
0526138 CT EURO 1 – France – Black_Silver
0526139 EURO 1 – Alps – Black_Silver
0526140 CT EURO 2 – Turkey – Black_Silver
0526141 EURO 2 – S. Africa – Blck_Silv
0526142 CT – Scandinavia – Black_Silver
0526143 CT – BALTIAN – Black_Silver
0526144 CT – RUSSIAN -Black_Silver
0526145 CT RUSSIAN – Bulg/Rom-Blck_Silv
0526146 CT RUSSIAN/Ukraine-Blck_Silv
0526147 CT – RUSSIAN CIS -Black_Silver
0526148 CT EURO 3 -Black_Silver
0526149 CT Balkans -Black_Silver
0526150 CT Balkans/Greece/Cyprus-Blck_Silv
0526151 CT Arabic-Lebanon – Black_Silver
0526152 CT Arabic-Gulf – Black_Silver
0526153 CT Hebrew-Israel – Black_Silver
0526154 Generic Europe SWAP
0532348 France SWAP
0532359 Russia SWAP
0532364 Ukraine SWAP
0532370 Turkey SWAP
0532375 South-Africa SWAP
0521299 APAC1 Singapore
0526657 APAC1 Malaysia Black Silver
0526574 APAC2 Philippines-Black Silver
0526652 APAC2 Australia Black Silver
0526653 APAC2 New Zealand Black Silver
0526654 APAC2 Indonesia Black Silver
0526655 APAC2 India Black Silver
0526657 APAC1 Malaysia Black Silver
0526659 Thailand Black Silver
0532348
0535692 Maxis Black
0535699 Celcom Black
0535700 DTAC Thailand Black
0535702 AIS Black

Nokia N72

0531459 EURO 2 Turkey / Glossy Black
0531460 EURO 2 Turkey / Glossy Pink
0531462 EURO 2 South Africa / Glossy Black
0531461 EURO 2 South Africa / Glossy Pink
0531463 Russian / Glossy Black
0531464 Russian / Glossy Pink
0531487 Balkans / Glossy Black
0531488 Balkans / Glossy Pink
0531489 Greece & Cyprus / Glossy Black
0531490 Greece & Cyprus / Glossy Pink
0530848 Lebanon / Glossy Black
0531492 Lebanon / Glossy Pink
0530869 Gulf / Glossy Black
0531493 Gulf / Glossy Pink
0531495 Israel / Glossy Black
0531494 Israel / Glossy Pink
0522145 Euro-1 / Light Blue
0522147 Euro-1 / Pearl Black
0523846 France / Light Blue
0523849 France / Pearl Black
0523850 Alps / Light Blue
0523851 Alps / Pearl Black
0523852 Euro-2 / Light Blue
0523853 Euro-2 / Pearl Black
0523854 Turkey / Light Blue
0523855 Turkey / Pearl Black
0523856 South Africa / Light Blue
0523857 South Africa Pearl Black
0523858 Scandinavia / Light Blue
0523859 Scandinavia / Pearl Black
0523862 Baltian / Light Blue
0523863 Baltian / Pearl Black
0523864 Russian / Light Blue
0523866 Russian / Pearl Black
0523870 Ukraine / Light Blue
0523871 Ukraine / Pearl Black
0523872 CIS, Bulgaria / Light Blue
0523873 CIS, Bulgaria / Pearl Black
0523874 Euro-3 / Light Blue
0523875 Euro-3 / Pearl Black
0523882 Balkans / Light Blue
0523883 Balkans / Pearl Black
0523884 Greece, Cypros / Light Blue
0523885 Greece, Cypros / Pearl Black
0523886 Lebanon / Light Blue
0523888 Lebanon / Pearl Black
0523890 Gulf / Light Blue
0523891 Gulf / Pearl Black
0523894 Israel / Light Blue
0523895 Israel / Pearl Black
0524022 Romania / Light Blue
0524023 Romania / Pearl Black

Nokia N73 Produktcode für: RM-133

0529602 Germany (empfohlen)
0537289 Euro 1
0539193 France
0539207 Alps
0539239 Euro 2
0539256 Turkey
0539265 South Africa
0539269 Scandanavia
0539278 Baltains
0539279 Russia
0539284 Ukraine
0539285 Bulgaria
0539289 Hungary
0539291 Balkans
0539293 Greece/Cypurs
0539294 Lebanon
0539295 Gulf
0539298 Israel
0539299 Romania
0539341 Belarus
0541701 O2 Deutschland
0541715 (T-Mobile Deutschland/ Talkline)
0552011 Vodafone Deutschland Black
0541044 Vodafone UK
0541479 Three UK
0541149 Orange UK
0539976 02 UK
0541312 T-Mobile UK
0542702 TELCEL Mexico

Nokia APAC

0539343 APAC 1
0539346 Philippines
0539349 Australia/New Zealand
0539352 Indonesia
0539354 India/Vietnam
0539351 Thailand

Nokia N73 ME Produktcode für: RM-133

0552011 Euro 1 Vodafone
0544952 e-plus
0537289 Euro 1 Black
0539193 France
0539207 Alps
0539239 Euro 2 Black
0539256 Turkey
0539265 South Africa
0539269 Scandanavia
0539278 Baltains
0539279 Russia
0539284 Ukraine
0539285 Bulgaria
0539289 Hungary, Polonia
0539291 Balkans
0539293 Greece/Cypurs
0539294 Lebanon
0539295 Gulf
0539298 Israel
0539299 Romania
0539341 Belarus
0529813 Taiwan (Deep Plum)
0529814 Hongkong (Deep Plum)
0529815 Apac 1 (Deep Plum)
0529816 Philippines (Deep Plum)
0529817 Australia (Deep Plum)
0529819 Thailand (Deep Plum)
0529820 Indonesia (Deep Plum)
0529821 India (Deep Plum)
0529822 Japan (Deep Plum)
0529824 Australia (Mocha Brown)
0529825 Apac 1 (Mocha Brown)
0529827 Japan (Mocha Brown)
0529828 Thailand (Mocha Brown)
0529829 Indonesia (Mocha Brown)
0529830 India (Mocha Brown)
0529831 Philippines (Mocha Brown)
0529833 Hongkong (Met Red)
0529834 Taiwan (Met Red)
0539296 Apac(Deep Plum)
0539297 Apac
0539343 Apac 1 ( Chinese, English )
0539346 Philippines ( English, Indonesia, Malaysia, Philipino )
0539349 Australia/New Zealand ( English, Indonesia, Malaysia, Philipino )
0539351 Thailand ( English, Thai )
0539352 Indonesia ( English, Indonesia, Malaysia, Philipino )
0539354 India/Vietnam ( English, Indonesia, Malaysia, Philipino )
0539364 Taiwan ( English + Traditional Chinese ) – Region 10
0539366 Hong Kong ( English, Traditional Chinese, Simplified Chinese ) – Region 14
0539696 Hongkong(Met Red)
0543847 South Africa (Mocha Brown)
0543863 Gulf (Mocha Brown)

Nokia N73 IE Internet Edition

0539366 (English, Traditional Chinese, Simplified Chinese)
0539364 (English + Traditional Chinese)
0539295 (English, Arabic and French Languages)

Nokia N76 Produktcode für: RM-135

0534107 Euro1 Black
0542586 Euro1 Red
0543048 Euro1 – France Red
0543049 Euro1 – France Black
0543051 Euro1 Alps Red
0543052 Euro1 Alps Black
0543053 Euro2 Red
0543054 Euro2 Black
0543055 Euro2 – Turkey Red
0543056 Euro2 – Turkey Black
0543060 Scandinavia Red
0543061 Scandinavia Black
0543062 Baltian Red
0543063 Baltian Black
0543064 Russian Red
0543065 Russian Black
0543067 Russian – Bulgaria and Romania Red
0543068 Russian – Bulgaria and Romania Black
0543070 Russian – CIS Red
0543071 Russian – CIS Black
0543078 Euro3 Red
0543080 Euro3 Black
0543081 Balkans – Black
0543082 Balkans – Red
0543083 Balkans – Greece and Cyprus Black
0543084 Balkans – Greece and Cyprus Red
0543085 Arabic – Lebanon Red
0543086 Arabic – Lebanon Black
0543088 Arabic – Gulf Red
0543089 Arabic – Gulf Black
0543091 Arabic – Urdu Red
0543093 Arabic – Urdu Black
0543094 Arabic – Farsi Red
0543096 Arabic – Farsi Black
0543097 Hebrew – Israel Red
0543099 Hebrew – Israel Black
0543057 Africa Red
0543059 Africa Black

Nokia APAC

0534909 APAC1 Black
0542706 APAC1 Red
0543108 APAC1 – Singapore Black
0543109 APAC1 – Singapore Red
0543110 APAC1 – Malaysia Red
0543111 APAC1 – Malaysia Black
0543066 APAC2 – Australia Red
0543072 APAC2 – Australia Black
0543112 APAC2 – Indonesia Red
0543113 APAC2 – Philippines Red
0543114 APAC2 – Philippines Black
0543116 APAC2 – Newzealand Red
0543117 APAC2 – Newzealand Black
0543118 APAC2 – Indonesia Black
0543076 Vietnam Black
0543079 Vietnam Red
0543100 Thailand Red
0543101 Thailand Black
0543087 APAC2 – India Red
0543090 APAC2 – India Black

Nokia N78 Produktcode für: RM-235

0545485  Euro 1 Warm Silver and Brown
0545492  Euro 2 Warm Silver and Brown
0545622  Euro 3 Warm Silver and Brown
0546543  Euro 1 Warm Silver and Pearl White
0546594  Euro 2 Warm Silver and Pearl White
0547723  Euro 3 Warm Silver and Pearl White
0566376  Germany Warm Silver and Brown
0566365  Germany Warm Silver and Pearl White
0545487  SPAIN Warm Silver and Brown
0545489  France Warm Silver and Brown
0545491  Alps Warm Silver and Brown
0545493  Turkey Warm Silver and Brown
0545495  Scandinavia Warm Silver and Brown
0545496  Baltian Warm Silver and Brown
0545614  Russian Warm Silver and Brown
0545618  Ukraine Warm Silver and Brown
0545620  CIS, Bulgaria Warm Silver and Brown
0545621  Moldova Warm Silver and Brown
0545623  Balkans Warm Silver and Brown
0545624  Greece, Cyprus Warm Silver and Brown
0545626  Israel Warm Silver and Brown
0546591  SPAIN Warm Silver and Pearl White
0546592  France Warm Silver and Pearl White
0546593  Alps Warm Silver and Pearl White
0546595  Turkey Warm Silver and Pearl White
0546596  Scandinavia Warm Silver and Pearl White
0546599  Baltian Warm Silver and Pearl White
0547719  Russian Warm Silver and Pearl White
0547720  Ukraine Warm Silver and Pearl White
0547721  CIS, Bulgaria Warm Silver and Pearl White
0547722  Moldova Warm Silver and Pearl White
0547724  Balkans Warm Silver and Pearl White
0547725  Greece, Cyprus Warm Silver and Pearl White
0547726  Israel Warm Silver and Pearl White
0564475  Belarus No FMTx Warm Silver and Brown
0564476  Belarus No FMTx Warm Silver and Pearl White
0564477  Balkans No FMTx Warm Silver and Brown
0564478  Balkans No FMTx Warm Silver and Pearl White
0564510  CIS No FMTx Warm Silver and Brown
0564514  CIS No FMTx Warm Silver and Pearl White
0566344  Portugal Warm Silver and Pearl White
0566352  Luxembourg Warm Silver and Pearl White
0566359  UK, Ireland Warm Silver and Pearl White
0566362  Italy, Malta Warm Silver and Pearl White
0566371  Portugal Warm Silver and Brown
0566372  Luxembourg Warm Silver and Brown
0566374  UK, Ireland Warm Silver and Brown
0566375  Italy, Malta Warm Silver and Brown

Nokia Nokia N79 Produktcode für: RM-348

0548645 EURO1 EURO1
0562341 EURO1 Pewter and Seal Grey/Espresso Brown
0548645 EURO1 Pewter and Canvas White/Light Sea Blue
0549405 EURO2 Pewter and Canvas White/Light Sea Blue
0565720 EURO2 Pewter and Seal Grey/Espresso Brown
0556217 EURO3 Pewter and Canvas White/Light Sea Blue
0565728 EURO3 Pewter and Seal Grey/Espresso Brown
0567512 GERMANY EURO22
0568304 GERMANY Pewter and Canvas White/Light Sea Blue
0573519 T-Mobile GERMANY Pewter and Seal Grey/Espresso Brown
0568304 GERMANY EURO22
0565700 SPAIN Spain_021
0565702 FRANCE EURO1
0565703 ALPS EURO1
0565704 TURKEY EURO22
0565706 SCANDINAVIA Scandinavia3
0565707 BALTIAN Baltian4
0565708 RUSSIA Russian5
0565709 UKRAINE Russian5
0565710 BULGARIA & ROMANIA Russian5
0565711 MOLDOVA Russian5
0565712 BALKANS Balkans7
0565714 GREECE, CYPRUS Balkans7
0565715 ISRAEL Hebrew9
0565717 SPAIN Spain_021
0565718 FRANCE EURO1
0565719 ALPS EURO1
0565721 TURKEY EURO22
0565722 SCANDINAVIA Scandinavia3
0565723 BALTIAN Baltian4
0565724 RUSSIA Russian5
0565725 UKRAINE Russian5
0565726 BULGARIA & ROMANIA Russian5
0565727 MOLDOVA Russian5
0565729 BALKANS Balkans7
0565730 GREECE, CYPRUS Balkans7
0565731 ISRAEL Hebrew9
0567504 PORTUGAL EURO1
0567509 UK & IRELAND EURO1
0567510 ITALY EURO1
0567513 BELARUS NoFMTx Russian_NoFMTx_024
0567515 CIS No FMTx Russian_NoFMTx_024
0567517 BALKANS No FMTx Balkans_NoFMTx_025
0568300 PORTUGAL EURO1
0568302 UK & IRELAND EURO1
0568303 ITALY EURO1
0568305 BELARUS No FMTx Russian_NoFMTx_024
0568306 CIS No FMTx Russian_NoFMTx_024
0568307 BALKANS No FMTx Balkans_NoFMTx_025
0573198 ITALY No FMTx EURO1_NoFMTx_028

Nokia N80 Produktcode für: RM-92

0522206 FRANCE Smooth Stainless
0526959 ALPS Smooth Stainless
0526961 TURKEY Pearl Black
0526963 SOUTH AFRICA Smooth Stainless
0526965 TURKEY Smooth Stainless
0526966 SCANDINAVIA Smooth Stainless
0526967 BALTIAN Smooth Stainless
0526969 RUSSIA Smooth Stainless
0526970 UKRAINE Smooth Stainless
0526971 CIS, BULGARIA Smooth Stainless
0526972 EURO 3 Smooth Stainless
0526973 BALKANS Smooth Stainless
0526974 GREECE, CYPRUS Smooth Stainless
0526975 LEBANON Smooth Stainless
0526976 GULF Smooth Stainless
0526978 ROMANIA Smooth Stainless
0527391 FRANCE Pearl Black
0527392 ALPS Pearl Black
0527396 SOUTH AFRICA Pearl Black
0527397 SCANDINAVIA Pearl Black
0527475 BALTIAN Pearl Black
0527476 RUSSIA Pearl Black
0527477 UKRAINE Pearl Black
0527478 CIS, BULGARIA Pearl Black
0527479 EURO 3 Pearl Black
0527480 BALKANS Pearl Black
0527481 GREECE, CYPRUS Pearl Black
0527482 LEBANON Pearl Black
0527483 GULF Pearl Black
0527485 ROMANIA Pearl Black
0529378 EURO 1 Smooth Stainless
0529379 EURO 2 Smooth Stainless
0529380 EURO 2 Pearl Black
0529381 EURO 1 Pearl Black
0536095 Moldovia, Belarus Smooth Stainless
0536096 Moldovia, Belarus Pearl Black
0537357 T-Mobile

Nokia APAC

0524275 Ctr Apac1 Silver
0527591 Taiwan
0527495 Apac1
0527497 Australia, New Zealand
0527496 Philippines
0527499 Indonesia
0527500 India, Vietnam
0527608 Hongkong
0527612 Thailand
Nokia N80 IE Produktcode für: RM-92

0539362 ALPS Patina Bronze Internet Edition
0540868 ALPS Pearl Black Internet Edition
0542289 BALKANS Patina Bronze Internet Edition
0543252 BALKANS Pearl Black Internet Edition
0541428 BALTIAN Patina Bronze Internet Edition
0541440 BALTIAN Pearl Black Internet Edition
0542808 CIS, BULGARIA Patina Bronze Internet Edition
0542811 CIS, BULGARIA Pearl Black Internet Edition
0538301 EURO 1 Patina Bronze Internet Edition
0539363 EURO 1 Pearl Black Internet Edition
0539548 EURO 2 Patina Bronze Internet Edition(empfohlen)
0539712 EURO 2 Pearl Black Internet Edition(empfohlen)
0539473 EURO 3 Patina Bronze Internet Edition
0544109 EURO 3 Pearl Black Internet Edition
0539646 FRANCE Patina Bronze Internet Edition
0540867 FRANCE Pearl Black Internet Edition
0542814 GREECE, CYPRUS Patina Bronze Internet Edition
0542816 GREECE, CYPRUS Pearl Black Internet Edition
0539672 GULF Patina Bronze Internet Edition
0542489 GULF Pearl Black Internet Edition
0539673 ISRAEL Patina Bronze Internet Edition
0514757 ISRAEL Pearl Black Internet Edition
0542487 LEBANON Patina Bronze Internet Edition
0542488 LEBANON Pearl Black Internet Edition
0514753 MOLDAVIA, BELARUS Patina Bronze Internet Edition
0514755 MOLDAVIA, BELARUS Pearl Black Internet Edition
0514751 ROMANIA Patina Bronze Internet Edition
0514752 ROMANIA Pearl Black Internet Edition
0539652 RUSSIA Patina Bronze Internet Edition
0542699 RUSSIA Pearl Black Internet Edition
0539648 SCANDINAVIA Patina Bronze Internet Edition
0541439 SCANDINAVIA Pearl Black Internet Edition
0542490 SOUTH AFRICA Patina Bronze Internet Edition
0542525 SOUTH AFRICA Pearl Black Internet Edition
0539897 TURKEY Patina Bronze Internet Edition
0541690 TURKEY Pearl Black Internet Edition
0542703 UKRAINE Patina Bronze Internet Edition
0542810 UKRAINE Pearl Black Internet Edition
0544277 GERMANY ? Patina Bronze
0544278 GERMANY ? Pearl Black

APAC

0540589 INDIA Patina Bronze Internet Edition
0540654 NEW ZEALAND Patina Bronze Internet Edition
0540779 PHILIPPINES Patina Bronze Internet Edition
0540782 INDONESIA Patina Bronze Internet Edition
0540783 THAILAND Patina Bronze Internet Edition
0540839 APAC 1 Smooth Stainless Internet Edition
0540841 THAILAND Smooth Stainless Internet Edition
0540843 AUSTRALIA Pearl Black Internet Edition
0540845 NEW ZEALAND Pearl Black Internet Edition
0540859 INDONESIA Pearl Black Internet Edition
0540860 PHILIPPINES Pearl Black Internet Edition
0540861 INDIA Pearl Black Internet Edition
0540862 PHILIPPINES Smooth Stainless Internet Edition
0540863 INDIA Smooth Stainless Internet Edition
0540864 AUSTRALIA Smooth Stainless Internet Edition
0540865 NEW ZEALAND Smooth Stainless Internet Edition
0540866 INDONESIA Smooth Stainless Internet Edition
0541538 TAIWAN Smooth Stainless Internet Edition
0541542 HONG KONG Smooth Stainless Internet Edition

Nokia N81-1 Produktcode für: RM-179

0544169 Euro1
0545846 Euro1 France
0545847 Euro1 – Alps
0545848 Euro2
0545849 Euro2 – Turkey
0545851 Scandinavia
0545882 Baltian
0545883 Russian
0545884 Russian – Bulgaria and Romania
0545885 Russian – Ukraine
0545886 Russian – CIS
0545889 Russian – Belarus and Moldovia
0545890 Euro3
0545893 Balkans
0545894 Balkans – Greece and Cyprus
0545899 Hebrew – Israel

Nokia N81-3 Produktcode für: RM-223

0550127 Euro1 Silver
0550127 Euro1 Silver
0550129 Euro1 – France Silver
0550146 Euro1 Blue
0550151 Euro1 – France Blue
0550131 Euro2 Silver
0550132 Euro2 – Turkey Silver
0550171 Euro2 – Turkey Blue
0550175 Scandinavia Blue
0550135 Baltian Silver
0550177 Baltian Blue
0550142 Russian Silver
0550143 Russian – Ukraine Silver
0550144 Russian – Belarus and Moldovia Silver
0550191 Russian – Ukraine Blue
0550192 Russian – Belarus and Moldovia Blue
0550187 Euro3 Blue
0550200 Balkans Silver
0550145 Balkans – Greece and Cyprus Silver
0550188 Balkans Blue
0550194 Balkans – Greece and Cyprus Blue
0550150 Hebrew – Israel Silver
0550198 Hebrew – Israel Blue

Nokia N82 Produktcode für: RM-313

0560979 Black ohne Branding
0554980 Euro-A
0555006 N82-1 WT/W (neutral/ weiss)

Nokia N85

0555817  EURO 1 Copper and Copper
0560498  EURO 2 Copper and Copper
0560506  EURO3 Copper and Copper
0569334  UK, Ireland Copper and Copper
0560500  Euro 1 Copper from Finland
0560506  POLAND (Copper)
0560545  POLAND (Copper & Dark Grey)
0561116  POLAND (Warm Black & Dark Grey)
0560581  POLAND (Warm Black & Cherry Black)
0560563  POLAND (Warm Black & Burnt Orange)
0561352  THAILAND Copper
0561363  BANGLADESH Copper
0561353  CAMBODIA Copper
0561350  INDIA Copper
0561292  MALAYSIA Copper
0561293  VIETNAM Copper
0561354  EMERGING ASIA Copper
0561348  NEW ZEALAND Copper
0561349  INDONESIA Copper
0561347  AUSTRALIA Copper
0561289  SINGAPORE Copper
0561345  PHILIPPINES Copper

Nokia N91 Produktcode für: RM-43

0523183 Euro 1
0523189 Euro 2
0524310 HongKong
0524311 Taiwan
0524312 APAC1
0524313 Thailand
0525887 Indonesia
0525888 Australia, New Zealand
0525889 India, Vietnam3
0525890 Philippines
0529271 China
0532129 India/Vietnam/Cambodia
0532131 Thailand

Nokia N91 Produktcode für: ME

0538601 Euro 1

Nokia N93 Produktcode für: RM-55

0523536 Eur A Pearl Black (Italian)
0523601 Eur A Aluminum Grey
0564729 EURO 1 o2 Deutschland
0531236 France Pearl Black
0531237 Alps Pearl Black
0531254 France Aluminum Grey
0531255 Alps Aluminum Grey
0531238 Euro 2 Pearl Black
0531239 Turkey Pearl Black
0531240 South Africa Pearl Black
0531256 Euro2 Aluminum Grey
0531257 Turkey Aluminum Grey
0531258 South Africa Alumin.Grey
0531241 Scandinavia Pearl Black
0531259 Scandinavia Alumin. Grey
0531242 Baltian Pearl Black
0531260 Baltian Aluminum Grey
0531243 Russian Pearl Black
0531244 Ukraine Pearl Black
0531245 Cis Bulgaria Pearl Black
0531261 Russian Aluminum Grey
0531262 Ukraine Aluminum Grey
0531263 Cis Bulgaria Alumin.Grey
0531246 Euro3 Pearl Black
0531264 Euro3 Aluminum Grey
0531247 Balkans Pearl Black
0531249 Greece Cypros P. Black
0531265 Balkans Aluminum Grey
0531267 Greece Cypros Aluminum Grey
0531250 Lebanon Pearl Black
0531251 Gulf Pearl Black
0531268 Lebanon Aluminum Grey
0531269 Gulf Aluminum Grey
0531253 Romania Pearl Black
0531271 Romania Aluminum Grey

Nokia N95 Produktcode für: RM-159

0548827 Germany Sand (empfohlen)
0548825 Germany Deep Plum (empfohlen)
0548377 German T-Mobile Sand
0548773 German Vodafone Plum
0541472 German T-Mobile Sand
0548825 German
0548771 German O2 Sand
0547713 T-Mobile Austria Sand
0549526 3 Austria
0534841 EURO1 – Sand
0536062 EURO1 – Plum
0548065 Frankreich
0548067 Frankreich
0548445 Hong Kong
0548446 Hong Kong
0548986 Indien
0549001 Indien
0551963 Kasachstan
0551965 Kasachstan
0551405 Russland
0551404 Russland
0548359 Schweiz
0548360 Schweiz
0546858 SüdAfrika
0546859 SüdAfrika
0548450 Taiwan
0548453 Taiwan
0547707 Tschechoslowakei
0547711 Tschechoslowakei
0548354 Ungarn
0548349 Ungarn
0551406 Ukraine
0551408 Ukraine
0547686 UK
0547699 UK
0548364 UK
0551968 Weißrussland
0551964 Weißrussland
0545831 Euro1
0534841 Euro1
0536062 Euro1
0534844 Euro2
0536065 Euro2
0548377 Euro2
0534852 EURO3 Deep Plum
0536074 EURO3
0534842 France
0536063 France
0534843 Alps
0536064 Alps
0534845 Turkey
0536066 Turkey
0534847 Scandinavia
0536068 Scandinavia
0546674 Scandinavia
0534848 Baltian
0534849 Russian
0536070 Russian
0534850 Ukraine
0536071 Ukraine
0534851 CIS/Bulgaria
0536071 CIS/Bulgaria
0534859 Belarus/Moldova
0536073 Belarus/Moldova
0534853 Balkans
0536075 Balkans
0534854 Greece,Cypros
0536076 Greece,Cypros
0534857 Israel
0536079 Israel
0534846 South Africa
0536067 South Africa
0537613 Nigeria
0537611 Nigeria
0534860 Iran
0536082 Iran
0534859 Pakistan
0536081 Pakistan
0534856 Gulf
0536078 Gulf
0534855 North Africa
0536077 North Africa
0534830 Taiwan
0536083 Taiwan
0534832 HongKong
0536084 HongKong
0534833 Apac1
0536085 Apac1
0534835 Philippines
0536086 Philippines
0534835 Australia
0536087 Australia
0534836 New Zeland
0536088 New Zeland
0534837 Indonesia
0536089 Indonesia
0534838 India
0536090 India
0548298 India Apac2
0536090 India Apac2
0534839 Vietnam
0536091 Vietnam
0534840 Japan
0536092 Japan
0535053 Thailand
0536093 Thailand

Nokia N95 Produktcode für: RM-320

0550487 EURO 1
0550359 EURO 2
0550378 EURO 3
0534861 Achtung  für das 1900er Netz
0550348 Frankreich FRANCE
0550352 Österreich, Schweiz ALPS
0550370 Türkei TURKEY
0550372 Skandinavien SCANDINAVIA
0550373 Baltian BALTIAN
0550375 Cis, Bulgarien CIS, BULGARIA
0550379 Balkan BALKANS
0550798 Russland RUSSIAN
0550799 Ukraine UKRAINE
0550800 Belarus, Moldavien BELARUS, MOLDAVIA
0550801 Griechenland, Zypern GREECE, CYPROS
0550802 Israel ISRAEL

Nokia N95 8GB Produktcode für: RM-320

0549487 EURO1
0550359 EURO2
0550378 EURO3
0550348 FRANCE
0550352 ALPS
0550370 TURKEY
0550372 SCANDINAVIA
0550373 BALTIAN
0550798 Russian
0550799 UKRAINE
0550800 BELARUS/MOLDOVA
0550375 CIS, Bulgaria
0550379 BALKANS
0550801 GREECE, CYPROS
0550802 ISRAEL
0555180 SINGAPORE
0555181 MALAYSIA
0555187 EMERGING ASIA
0550455 INDONESIA
0550454 NEW ZEALAND
0550453 AUSTRALIA
0550459 THAILAND
0550457 VIETNAM
0550805 ARABIC
0557980 HONG KONG / CHINA
0557877 MALASIA
0550388 AFRICA (NIGERIA)

Nokia N96 Produktcode für: RM-247

0543713  EURO 1
0543716  EURO 2
0543717  EURO 3
0567373  KSA
0567372  ARABIC1
0567375  ALGERIA
0567374  LEVANT
0554453  SSA-PT
0568238  UK,IRELAND
0567380  SSA Multi
0543712  FRANCE
0543715  SCANDINAVIA
0543714  ALPS
0543719  BALKANS
0543718  BALTIAN
0568664  SSA-10
0554452  SPAIN
0543731  FARSI
0556600  BULGARIA and ROMANIA
0543730  URDU
0554269  UAE
0554268  SSA-French
0568663  SSA-11
0543724  UKRAINE
0543725  CIS
0543726  ISRAEL
0543727  ARABIC2
0543720  GREECE,CYPRUS
0543721  TURKEY
0543722  RUSSIA/BELARUS
0543723  MOLDOVA
0543728  NORTH AFRICA
0543729  SSA1


Tags:

  • Nokia Handy Modelle
  • nokia 5300 productcode
  • Nokia Handys Alle Modelle
  • mail apacweb org za loc:DE
  • redtube 0546756

Ähnliche Artikel

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Send this to a friend